Post Author Avatar
Baran Bozdağ
Boğaziçi Üniversitesi - Yazar / Editör
Neandertal yok oluşuna dair yeni bir hipotez, Fransa Aix Marseille Université‘den Anna Degioanni ve çalışma arkadaşlarının yayımladığı yeni çalışmadaki popülasyon modellemeleri tarafından çok büyük oranda destekleniyor.

Geçtiğimiz ay sonunda PLOS ONE’da yayımlanan makalede, Neandertal yok oluşu konusunda çalışmalar yürütmenin en büyük zorluklarından birisi olan ampirik veri eksikliği ve bu nedenle hipotezlerin ilk ve önemli bir teste tabi tutulamadığı kaydedildi. Bu konudaki birçok hipotez hastalıklar veya iklim değişikliği gibi yıkıcı bir takım büyük olayları merkeze almakta.

Ancak alternatif yok oluş modellerini ve senaryolarını ele almak bu veri eksiklikleri nedeni ile belirli bir zorluk yaratıyor. Araştırmacıların ürettiği yeni bir Neandertal popülasyonu modeli, demografik faktörleri mercek altına alarak, azalan popülasyona ve en sonunda yok oluşa nasıl neden olmuş olabileceğini incelemelerini sağlıyor.

4 ila 10 bin yıl kadar bir zamanı kapsayan bu azalarak yok olma serüveni için araştırmacılar hayatta kalma yetileri, göç ve doğurganlık oranları gibi parametreleri dahil ederek bir yok oluş modeli geliştirdi. Bu parametreler büyük çoğunlukla modern avcı-toplayıcı grupların ve yaşayan büyük apelerin davranışlarına dair gözlemsel bir takım verilere dayanıyor.  Bunun dışında paleo-genetik ve ampirik veriler de daha önceki Neandertal çalışmalarından bir araya getirildi.

Yine araştırmada, nüfusun 5.000 ve altındaki birey sayılarında türü yok olmuş sayıyor. Araştırmacılar 20 yaşın altındaki Neandertal dişilerin doğurganlık oranında yüzde 2.7’lik bir düşüş olması halinde Neandertallerin 10.000, yüzde 8’lik bir düşüş olursa da 4.000 yıl içinde yok olmuş olabileceğini tespit etti.

Eğer bu düşüş bir yaşın altındaki yavruların ölüm oranında 0.4’lük bir artış ile çarpılması durumunda da yine arttığını öyle ki, yalnızca bu durumda dahi 10.000 yıl içinde tür popülasyonunun. 5000 bireyin altına düşebileceği gösterildi.

Araştırmacılar bu tip muhtemel Neandertal yok oluşu senaryolarının göz önüne alınmaya değer olduğunu diğer katastrofik olaylar ile birleştiğinde bir türün sonunu hazırlayabileceğini gözler önüne seriyor. Ancak bu araştırma küçük bir takım demografik değişimlerin Neandertal yok oluşuna yol açabileceğini ampirik verilerle gösteren ilk çalışma ve bu nedenle daha ileri ve kapsamlı modelleme çalışmalarının yapılması ve metaanalizler ile kümülatif etki-sonuçların tahmini de yapılması gerekiyor. ction in 10,000 years.

Araştırmacılar, araştırmalarının Neandertal yok oluşuna sebep olan olayı veya olayları net olarak ortaya koymaktan henüz uzak olduğumuzu ancak bunun nasıl gerçekleşmiş olabileceğine dair fikir sahibi olmaya başladığımızı ve daha hesaba katılacak çok etkenin olabileceğini gösterdiğini belirtiyor.

Araştırmada kullanılan demografik metot modelinden eldeedilen verilere göre küçük bir doğurganlık oranı azalmasının ve yeni doğan ölümünün artışının Neandertal popülasyonu üzerinde net ve büyük etkileri olabileceği gösterildi.
Kaynak ve İleri Okuma
Etiket

Projelerimizde bize destek olmak ister misiniz?

Dilediğiniz miktarda aylık veya tek seferlik bağış yapabilirsiniz.

Destek Ol

Yorum Yap (0)

Bunlar da İlginizi Çekebilir