Post Author Avatar
Baran Bozdağ
Boğaziçi Üniversitesi - Yazar / Editör

Dinozorlar 66 milyon yıl önce Dünya'ya çarpan göktaşının etkisiyle yok olmadan önce, Avrupa'ya serpilmiş ve yayılmıştı.


 Çok geniş kitlelerde kabul görmüş olan, asteroidin dinozorları hızlıca yok etmiş olduğu teorisi; dinozor evriminin son halkası olan son kretase dönemine ait fosillerin neredeyse tamamının Kuzey Amerika'da bulunmasından besleniyordu.  Bu durum akıllara şu soruyu getiriyordu, Amerika ve Kanada'nın batısında ciddi bir dinozor azalmasının olması bu hikayeyi yerel bir hikaye yapmaz mı?


Araştırma, son yirmi yılın Avrupa dinozorlarıyla ilgili araştırmaların bir sentezi niteliğinde. Son kretase dönemine ait dinozor fosilleri, yaygın bir şekilde İspanya, Fransa, Romanya ve diğer ülkelerde keşfediliyor. Bunların çeşitliliğine ve yaşlarına bakarak, Bükreş Üniversitesi Jeoloji ve Jeofizik Fakültesi tarafından yönetilen bir araştırma ekibi, Avrupa ekosisteminde geç Kretase dönemine ait dinozor kalıntılarının yayılmasını açıklıyor.

Kretase dinozorlarını bulmak için en uygun bölge olan İspanya ve Fransa Pirene'lerinde, et ve ot yiyen türlerin varlığı ve asteroid çarpmasından önceki son bir kaç yüzyıldaki yayılması kanıtlandı. Uzun zaman boyunca Avrupa, son kretase döneminin kıtasal ekosistemleri, bunların evrimi, içeriği ve doğası konusunda diğer kıtalar tarafından gölgede bırakılmıştı. Son 25 yılda ise Avrupa genelindeki çabalar, bilgimizi artırdı ve şimdi de bu buluşların öneminin kabul gördüğü ve Dinozor çağının bitimindeki yaşam ile ilgili yeni hikayelerin üretildiği bir döneme giriyoruz.

Hepimizin bildiği gibi yaklaşık 66 milyon yıl önce bir asteroid çarptı ve dinozorlar yok oldu, ancak bu hikaye tek bir kıtadaki - Kuzey Amerika - bulgulara dayanıyor. Şu an biliyoruz ki Avrupa da asteroid etkisinden ciddi oranda etkilendi, öyle ki tüm Dünya'da dinozorlar aynı etkiden yok oldu.

ZooKeys dergisinde yayımlanan bu çalışma, dinozorların da dahil olduğu son kretase dönemine ait kara omurgalılarının fosil kayıtlarını gözden geçirerek , asteroid etkisinde bu canlıların nasıl bir değişikliğe ve yok oluşa gittiğini tekrardan bulguluyor.

 Referans   :   Zoltan Csiki-Sava, Eric Buffetaut, Attila Ősi, Xabier Pereda-Suberbiola, Stephen L. Brusatte. Island life in the Cretaceous - faunal composition, biogeography, evolution, and extinction of land-living vertebrates on the Late Cretaceous European archipelago. ZooKeys, 2015; 469: 1 DOI: 10.3897/zookeys.469.8439

Kaynak ve İleri Okuma
Etiket

Projelerimizde bize destek olmak ister misiniz?

Dilediğiniz miktarda aylık veya tek seferlik bağış yapabilirsiniz.

Destek Ol

Yorum Yap (0)

Bunlar da İlginizi Çekebilir