Post Author Avatar
Merve Özgünlü
Boğaziçi Üniversitesi - Çevirmen/Yazar
Michigan State University`den bir grup akademisyenin yapmış olduğu araştırmanın bulgularına göre, babalar; çocuklarının bebeklikten ilkokul beşinci sınıfa kadar olan dönemdeki dil ve bilişsel gelişimlerinde şaşırtıcı bir şekilde büyük bir rol oynuyor.

Early Childhood Research Quarterly ve Infant and Child Development  dergilerinde çevrimiçi olarak yayınlanan araştırma sonuçları; çocukların gelişimsel çıktılarında, babaların çocuklarının belli gelişim dönemlerindeki önemine dair sağlam deliller sağlarken, erken çocukluk dönemi eğitim programlarının; anne ve babaların çocuklarının gelişim sürecinde aktif olması gerektiği önerisini de destekliyor.

Geçmiş araştırmalar, babaların çocuklarının gelişimleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmadığını ve çocukların gelişimlerini asıl etkileyenin anneler olduğunu gösteriyordu. Araştırma ekibinden Doç. Dr. Claire Valloton, söz konusu araştırmaya dair, babaların hem kısa hem de uzun vadede çocukları üzerinde doğrudan bir etki sahibi olduklarını ileri sürüyor.

Araştırmada, ABD’nin 17 farklı bölgesinde bulunan “Early Head Start”* programlarına kayıtlı çocuklardan, 730 tanesinin ailelerinin katıldığı anketten elde edilen veriler kullanıldı. Araştırma çerçevesince, ebeveynlerin sahip olduğu stres ve mental sağlık problemlerinin (depresyon gibi) çocukları üzerindeki etkileri araştırıldı. Ebeveynlerin stres düzeyleri ve mental sağlık durumlarının; çocukları ile nasıl etkileşime geçtikleri ve çocukların gelişimleri üzerinde etki sahibi olduğu gözlemlendi.

Araştırma sonuçları, annelerin olumlu etkileri göz önüne alınsa bile, 2-3 yaş dönemi çocukların bilişsel ve dil gelişim alanları üzerinde, ebeveyn stresi taşıyan babanın olumsuz etkiler oluşturduğunu ortaya koydu. Fakat babaların ebeveyn stresinin; çocuklar üzerindeki bu olumsuz etkisi çocukların cinsiyetlerine göre değişiklik gösteriyor. Örneğin; babanın stres düzeyi, kız çocuklarına kıyasla erkek çocuklarının dil gelişimleri üzerinde daha güçlü bir etkiye sahip.

Bir diğer önemli bulgu ise; anne ve babaların mental sağlıkları, 2-3 yaş çocuklarındaki davranış problemleri üzerinde önemli düzeyde etkilere sahip olduğunu gösteriyor.

Babaların mental sağlığı, çocukların sosyal becerileri (örneğin; özdenetim ve işbirliği becerileri gibi) üzerinde daha uzun vadede etkiliyor. 2-3 yaş döneminde, ebeveyn stresi belirtileri gösteren bir babaya sahip olan çocukların, ilkokul beşinci sınıfa ulaştıklarında sahip oldukları sosyal beceriler; aynı yaş döneminde ebeveyn stresi belirtileri göstermeyen bir babaya sahip olmayan çocuklarınki ile karşılaştırıldığında arada anlamlı bir fark olduğu gözlemlendi. Ayrıca, çocukluğun erken dönemlerinde ebeveyn stresi belirtileri gösteren bir babaya sahip olmak, çocukların ileri yıllardaki sosyal gelişimlerini ve becerilerini, bu stres belirtilerini gösteren bir anneye sahip olmaktan daha olumsuz etkilediği görüldü.

Sonuç olarak araştırma bulguları, babanın sadece evde ya da çocuğun hayatında var olmasının çocuğun gelişimi üzerindeki etkilerinden ziyade; babanın karakter özelliklerinin ve baba-çocuk ilişkisindeki kalitenin, çocuğun sosyal gelişimi üzerinde doğrudan etki sahibi olduğunu gösteriyor.

Buna ilişkin, Michigan State Üniversitesi İnsan Gelişimi ve Aile Çalışmaları Bölümü’nden Tamesha Harewood şöyle diyor;

“Ailelere destek olmak için kurulan birçok kurum, babaları katılımcı yapmaya çalışıyor. Fakat bu kurumlar bazı şeyleri gözden kaçırabiliyor. Bir kurum, yalnızca, babanın çocuğuna ekonomik olanaklar sunması gerektiği hakkında konuşmamalı, ayrıca çocuğunun yanında olmasının önemi ve sahip olduğu stres veya depresyonun da çocuğunu nasıl etkileyebileceği üzerinde düşünmeye sevk etmelidir. Çocuklarının gelişim süreçlerini anlayabilmek ve bu sürece katkıda bulunabilmek için, ailenin bir bütün olduğu ve anne ve babanın sorumlulukları paylaşması gerektiğini vurgulamalıdır.”
Kaynak ve İleri Okuma:

Michigan State University. "Dads play key role in child development." ScienceDaily. www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160714110912.htm (Erişim Tarihi: 18 Mart 2017)
Infant and Child Development. "More than Just the Breadwinner: The Effects of Fathers' Parenting Stress on Children's Language and Cognitive Development" DOI: 10.1002/icd.1984
Early Childhood Research Quarterly. Child behavior problems: Mothers’ and fathers’ mental health matters today and tomorrow. DOI: 10.1016/j.ecresq.2016.02.006
Bu içerik BilimFili.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. BilimFili.com`un belirtmiş olduğu “Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.
Kaynak ve İleri Okuma
Etiket

Projelerimizde bize destek olmak ister misiniz?

Dilediğiniz miktarda aylık veya tek seferlik bağış yapabilirsiniz.

Destek Ol

Yorum Yap (0)

Bunlar da İlginizi Çekebilir