Post Author Avatar
Baran Bozdağ
Boğaziçi Üniversitesi - Yazar / Editör
 Neandertal genomunun elle tutulur bir kısmı insan genomunun içinde varlığını sürdürmekte. Yeni bir sekanslama (genomdaki baz dizgesinin tanılanması) yöntemi ile Avrupa ve Doğu Asya’dan 665 insandan toplanan genom verileri , Neandertal genomuyla modern insan genomu arasında yüzde yirmiden fazla benzerlik olduğunu gösterdi. Bu 665 insanın genomu 1000 Genom Projesi’nden..

Önceki araştırmaların öngördüğü üzere; kökeni Afrika olmayan biri Neandertal atalarımızdan genomunun yüzde biri ila üçünü devralmıştır. Buradaki konu mankeni modası geçmiş DNA sekansları insandan insana değişiklik gösteriyordu ve bugünkü çalışmalarda  Neandertal genomu kalıntılarını çalışmak için bütün grup birmiş gibi düşünülerek biriktirildi. Bulgular, modern insanın DNA’sındaki Neandertal DNA parçalarının lokasyonunun yerini tanımlamak ve Neandertal soyunun yaşayan insan popülasyonundan koleksiyonunu yapmak için bir başlangıç niteliğinde.

Washington Üniversitesi Genom Bilimleri Bölümü’nde Popülasyon genetikçisi olan Benjamin Vernot ve Joshua M. Akey, sonuçları Ocak 29’da Science Express’de yayınladılar. Vernot bir yüksek lisans öğrencisi ve Akey ise bir yardımcı doçent. Çalışmanın başlığı ise, “Resurrecting Surviving Neanderthal Lineages from Modern Human Genomes.” Türkçesi, “Modern İnsan Genomundan, Bu Güne Ulaşmış Neandertal Soyunu Yeniden Diriltmek”

Yaklaşımlarının tutarlılığını test etmek için; Vernot , haritasını çıkardığı Neandertal kemiğinden elde edilen DNA’yı , modern insan DNA’sıyla karşılaştırmadan önce, analizlerini yaptı. Neandertal genomu Almanya’da bulunan Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü’ndeki Svante Paabo’nun fosil genetiği laboratuarından geldi.

Vernot ve Joshua M. Akey ‘ in argümanı şöyle : “ Neandertal referans genomuyla bizim öngörülerimizin ve tahminlerimizin ne kadar iyi eşleştiğini  bilmek istedik. Analizler gösterdi ki; metotların iyileştirilmesiyle , bilimciler  böyle bir çalışma için çoktan yok olmuş bir türün referans genomuna ihtiyaç duymayacak”

Akey’e göre bu çalışmalar gösteriyot ki, soyu tükenmiş gruplardan fsil kalıntıları olmasa bile, önemli miktarda popülasyon düzeyinde DNA sekansı elde edilebilir.Çünkü bu tarih öncesi sekanslar bugün genom datasını topladığımız yaşayan insanlar ve ataları tarafından kalıtılmış durumda. Burada, eski insanla üreyen, daha önceden bilinmeyen soyu tükenmiş insanı keşfetme karakterize etme potansiyeli yatıyor.

Vernot “Bence gelecekte , bilimciler modern insan genomunu analiz ederek , soyu tükenmiş bir hominin’in DNA sını tanılayabilecekler” şeklinde belirtiyor ve ekliyor “Bizim açımızdan bu çalışma tamamen hesaplardan oluşan bir proje. Bence doğru istatistik ve hesaplama araçlarının dikkatli uygulanması sağlık, biyoloji ve insan evriminin bir açıdan aydınlatabilir. Tabii, iyi bir dataya da ihtiyacınız var”

Neandertaller 30000 yıl önce yok oldular. Dünyada bulundukları zaman ve coğrafi alanları bizim bugünkü halimize çok benzeyen insanlarla çakıştı.

Bu iki yakın akraba grup çiftleşti ve doğurgan (verimli) yavrular üretti, böylelikle Neandertal DNA’sının bir kısma gelecek nesile aktarılmış oldu. Öngörülen modelde, DNA’ların karışması Afrikalı olmayan insanların, ortak atalarının popülasyonundan evrimsel olarak ayrışmasından önce veya sonra olabilir.The two closely related groups mated and produced some fertile offspring, such that portions of Neanderthal DNA were passed along to the next generations. In a proposed model, this

Neandertal genlerin eski insan popülasyonunun içine sızması için çok fazla melez doğurgan yavru oluşmasına gerek yoktu. Akey’e göre bugünkü insanların kaç tane Neandertal atası! olduğunu bilmiyoruz.

Gruplar arasındaki eski etkileşimler, muhtemelen daha önce düşündüklerimizden çok daha karmaşıktı.

Vernot “ Beni en şaşırtan şey şuydu, seçilim için bir kanıt bulmuştuk. Geçen yıl Neandertal/insan melezinin tamamen modern insan gibi uyumlu olacağına iddiaya girerdim.Bunun nedeni ise ,onlardan evrimsel skalada çok uzun bir süre ayrılamamış olmamızdır” dedi.

Neandertaller,  hiç yoksa insan oğlu için adaptasyon etkisi olan birkaç genetik çeşitliliğin muhtemel kaynağıdır. Deri pigmentasyonunu kontrol eden genom bölgelerine, Neandertal DNA’sı eklenmiş durumda. Çeşitliliğin birikmesi, insanların yerel şartlara adapte olmasını hızlandırdığını kanıtlayabilir.

Vernot, sonuçları“ Neandertal deri genlerinin Avrupa’lı ve Doğu Asya’lıları evrimsel olarak daha uyumlu yaptığını,  diğer Neandertal genlerinin moden insan genomuyla uyumsuz olduğunu ve bu yüzden bugüne kadar ulaşamadığını kanıtladık”, diyerek özetliyor.

Araştırmacılar, insandaki bazı kromozom kollarının tamamen Neandertal DNA sekansından mahrum olduğunu gözlemledi. Belki de, bunun sebebi iki türün genetik materyalinin belli bölgelerinde hiç eşleşememesidir. Örneğin, insan konuşması ve gramatik dil yapısında önemli bir rol oynayan genlerin bulundğu bölgelerde ciddi bir Neandertal DNA tükenmesi  fark edildi.

Bilimcilere göre, çok eski genomların “fosilsiz” sekanslama metodu yalnızca soyu tükenmiş eski insan türlerinin evrimini ve karakteristik popülasyon genetiklerini anlama kolaylığı sunmuyor, aynı zamanda türler arası üremenin bugünkü insan çeşitliliğini nasıl etkilediğinin de detaylı bilgisini verebilir.

Ek olarak , bu çalışmalar araştırmacıların başka türlerde bulunmayan genetik değişimlere odaklanmasına ve bu değişimlerin eski insana , insana özgü davranış biçimleri atfedip etmediğini öğrenmelerine yardımcı oluyor.

Kaynak: Washington Üniversitesi
Kaynak ve İleri Okuma
Etiket

Projelerimizde bize destek olmak ister misiniz?

Dilediğiniz miktarda aylık veya tek seferlik bağış yapabilirsiniz.

Destek Ol

Yorum Yap (0)

Bunlar da İlginizi Çekebilir