Post Author Avatar
Baran Bozdağ
Boğaziçi Üniversitesi - Yazar / Editör
Sağlıklı çocuklar üzerinde yapılan yeni bir araştırmada, yetişkinler tarafından sürekli bir ikili diyaloğun ve sözlü iletişimin içine çekilen çocukların, katıldıkları bu iletişim aktivitesi sayesinde beyinlerinin dil ile ilgili olan iki bölgesinin daha güçlü nöral bağlantılara sahip olduğu tespit edildi.

JNeurosci'da yayımlanan makalede, aile gelirinin ve eğitim seviyesinin bağımsız değişken olarak belirlendiği ve sosyoekomonik statü değişkeninden bağımsız olarak çocuklarla erken yaşlardan itibaren diyalog kurmanın dil yeteneklerini geliştirdiği ortaya koyuldu.

Onlarca yıllık inceleme ve araştırmalar çocukların beyin gelişimi ile içinde büyüdükleri sosyoekonomik şartlar arasında bir ilişki bulmak amacı ile gerçekleştirildi. 1990'ların başındaki bir bulguya göre daha düşük sosyoekonomik statüde büyüyen çocukların aynı yaştaki sınıf arkadaşlarına veya akranlarına göre 30 milyon kelime daha az duyduğu rapor edilmişti. Ne var ki, arada net bir ilişki olup olmadığı bilinmemekle birlikte tam olarak nasıl bir ilişki olduğu da incelenemiyordu.

Araştırmacılar 40 tane 4 ila 6 yaşlarındaki çocukları ve ailelerini farklı sosyoekonomik altyapılara sahip de olsalar araştırmaya dahil ederek beyinlerini görüntüledi. Rachel Romeo ve araştırma arkadaşları, evlerine ses dinleme cihazı yerleştirdiler ve hafta sonu boyunca sıra ile gerçekleştirilen sözlü iletişim ve diyaloğa daha çok dahil olan çocukları tespit ettiler. Bu çocuklarda konuşmanın üretilmesini ve düzgün olarak sürdürülmesini sağlayan Wernicke ve Broca bölgeleri arasında daha güçlü bağların olduğu gözlemlendi.

Sinirbilimciler sosyoekonomik statü (SES) ile çocukların beyin yapısı arasındaki bağıntıyı açıklığa kavuştursa da, bu bağıntıyı düzenleyen mekanik süreçler ve spesifik çevresel koşulların beyin yapısındaki spesifik varyasyonlar arasında nasıl ilişkiler olduğu ile ilgili çok az bilgi sahibiyiz.
Sağda saatte 210 kez iletişim sırasında sıra gelmiş ve konuşmaya katılmış olan bir çocuğun beyin görüntüsü, solda ise 95 konuşma sırası almış bir çocuğun beyin görüntüsü görülüyor. Sağdaki beyinde yeşilden başlayarak sarı kırmızı renklere giden görüntüler daha güçlü bağlantılar olduğunu gösteriyor.


İlk çevresel faktörlerden biri olarak dil ile ilk kez karşılaşılmasıyla nöroanatomi arasında bağıntı bilinmiyordu. Gerçek dünyadaki dil ile kurulan etkileşimi incelenen (4-6 yaşlarındaki, 27 erkek/13 kız) çocuklardan, daha fazla yetişkin-çocuk sohbetini tecrübe eden çocukların çok daha güçlü nöral bağların kurulmasını sağlayan güçlü beyaz madde bağlantılarına (özellikle de sol arküat ve süperiör boyuna sinir demetlerinde daha da özel olarak Broca bölgesinin anterior sonunda) sahip oldukları ortaya koyuldu.

Sonuçlara göre beyindeki dorsal dil yolaklarının gelişimi çevresel faktörlerden, özellikle de erken dönemdeki diyalog ilişkisinden etkilenmekte. Dahası, tüm bu bulgular çocukların gelişimi sırasında bu anlamda ortaya çıkma ihtimali olan bir eksikliğin sadece anlamlı diyaloglara dahil edilmesi yolu ile aşılabileceğini ve özel eğitim de dahil olmak üzere okul öncesi çocuk eğitimi ve danışmanlarına güvenli bir yol sunabileceğini gösteriyor.
Kaynak ve İleri Okuma
  • Rachel R. Romeo, Joshua Segaran, Julia A. Leonard, Sydney T. Robinson, Martin R. West, Allyson P. Mackey, Anastasia Yendiki, Meredith L. Rowe, John D. E. Gabrieli. Language Exposure Relates to Structural Neural Connectivity in Childhood. The Journal of Neuroscience, 2018; 0484-18 DOI: 10.1523/JNEUROSCI.0484-18.2018
  • Society for Neuroscience. "Adult-child conversations strengthen language regions of developing brain: Study suggests talking with children from early age could promote language skills regardless of socioeconomic status." ScienceDaily. ScienceDaily, 13 August 2018. www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180813133422.htm
Etiket

Projelerimizde bize destek olmak ister misiniz?

Dilediğiniz miktarda aylık veya tek seferlik bağış yapabilirsiniz.

Destek Ol

Yorum Yap (0)

Bunlar da İlginizi Çekebilir