Post Author Avatar
Baran Bozdağ
Boğaziçi Üniversitesi - Yazar / Editör
Geçtiğimiz ay Education, Finance and Policy dergisinde yayımlanan bir çalışmada, Colorado Student Assessment Program (CSAP)'a dahil olan öğrenciler arasında 4. sınıflar için okuma derslerindeki, 5. sınıflar için matematik derslerindeki notlarına, haftada 4 gün okul uygulamasının etkileri analiz edildi. Kontrol grubu olarak da normal 5 okul günü düzenine devam eden öğrenciler analiz edildi.

Araştırmacıların ulaştığı en ilgi çekici sonuç, beşinci sınıflardaki matematik notlarının 4-okul günü ile istatistiksel olarak önemli miktarda artış göstermesi oldu. Buna karşılık dördüncü sınıfların okuma notlarında gözle görülür bir etki tespit edilmedi.

Araştırmaya ilham veren düşünce 'çocukların genel olarak dikkat süresinin kısalığı' idi ve buna bağlı olarak özellikle ilk okul düzeyindeki öğrencilerde uzun okul günlerinin yine uzun vadede çocukların akademik performanslarında azalmaya yol açacağı teorize edildi. Burada hesaba katılması gereken bir diğer durum ise daha uzun hafta sonlarının çocukların öğrendiklerini unutmalarına da fırsat veriyor olması.

Çocuklardaki okuma notlarına ölçülebilir bir pozitif etkisi olmasa da, araştırmayı yürüten bilimcilere göre 4-okul gününün herhangi bir negatif etkisinin olmaması da kayda değer bir önem taşıyor.

 4-okul günü uygulaması öğrencilerin normal müfredatta belirlenmiş eğitimi alabilmeleri için bir okul günü içerisindeki ders saati sayısının artırılmasını gerektiriyordu. Bu olumsuz bir durummuş gibi görünse de, daha önce buna atıfta bulunacak ve belirgin olumsuz etki saptanmış çalışmalar yoktu.

Araştırmanın tartışma kısmındaki argümanlarda azaltılmış okul gününün öğrencileri neden pozitif yönde etkilediği üzerine çok fazla veri olmadığından bahsediliyor. Net bir neden belirlemek için henüz çok erken görünüyor.

Araştırmacıların görüşüne göre ise, normalde okulun 5 gün olması öğretmenlerin farklı anlatım metotları ve şekilleri denemelerine sebep oluyor olabilir ve bu öğrenci için kafa karışıklığı sebebi olabilir. Diğer yorum, öğrencilerin sınıfta bulunmama ihtimallerinin 4-gün okul uygulamasında azaldığı ve öğrencilerin çoğunlukla ders kaçırmadıkları için daha başarılı olduklarını öne sürüyor. Bunlarla birlikte daha birçok parametre belirlenebileceğine dikkat çekerek, araştırmacılar nedensel bir sonuca varmak için daha fazla veriye ve bu verileri sağlayacak araştırmalara ihtiyaç duyuyor.

Daha önce literatürde yer edinmiş 4 iş günü uygulamalarının yaratıcılığı ve üretkenliği artırdığını gösteren çalışmalar da mevcut olmakla birlikte aynı durum burada öğretmenler için de geçerli olmuş olabilir.

Araştırmacılar, sonuçların şimdilik yalnızca düşük kapasiteli kısmen kırsal bölge okulları için uygulanabilir ve geçerli olduğunu; kent okullarındaki uygulamalar için daha geniş ve yeni araştırmaların yapılması gerektiğine dikkat çekti.

 
Referans :  D. Mark Anderson, Mary Beth Walker. Does Shortening the School Week Impact Student Performance? Evidence from the Four-Day School Week. Education Finance and Policy, 2015; 10 (3): 314 DOI:10.1162/EDFP_a_00165#.Vd3cGGA7_Js.
 
Kaynak ve İleri Okuma
Etiket

Projelerimizde bize destek olmak ister misiniz?

Dilediğiniz miktarda aylık veya tek seferlik bağış yapabilirsiniz.

Destek Ol

Yorum Yap (0)

Bunlar da İlginizi Çekebilir