Post Author Avatar
Gürkan Akçay
Boğaziçi Üniversitesi - Yazar / Editör
2017 yılının ilk alkışını bizce Kosta Rika hakediyor. Küçük bir Orta Amerika ülkesi olan Kosta Rika, 2016 yılının 250 gününü yalnızca yenilenebilir enerjiyle geçirdi ve bütün bir yıl boyunca da elektrik ihtiyacının %98.12'sini yenilenebilir enerjiden sağladı.

Kosta Rika devleti, hidroelektrik, jeotermal, rüzgâr, biyokütle ve güneş enerjisini içeren yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak, yani yılın üçte ikisinde herhangi bir fosil yakıt kullanmadan elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamayı başardı.

Ülkenin toplam enerji ihtiyacının %74.35'i hidroelektrik santrallerden elde edilen enerji ile karşılandı.

Dahası, gelecek yıl bu santrallerden daha fazla enerji sağlanması hedefleniyor. Çünkü ülkenin sahip olduğu --çoğunlukla yağmurlu-- iklimden kaynaklı meteorolojik koşullar bu hedefin gerçekleştirilmesini mümkün kılabilecek potansiyelde.

Hidroelektrik santrallerden sonra, ülkenin 2016 yılındaki enerji ihtiyacının %12.74'ü ise jeotermal enerjiden elde edildi. Rüzgâr enerjisi ise %10.3'lük bir ihtiyacı karşılarken, yapımı süren dört yeni rüzgâr enerjisi santrali ile bu santraller, sağlanan enerji pastasında gelecek yıllarda çok daha fazla pay sahibi olacak.

Biyokütle ve güneş enerjisi, Kosta Rika'nın yenilenebilir enerji santrallerinden elde ettiği enerjinin görece küçük bir kısmını (%0.72 ve %0.01) oluştururken, yenilenemez enerji türü olan termal enerji ise geçen yılın enerji ihtiyacının yalnızca %1.88'lik bir kısmını karşılamada kullanıldı.

Kosta Rika'nın 2016 yılındaki bu başarısı, yenilenebilir enerjinin kullanımı açısından hayranlık uyandıran ilk başarısı değil. 2015 Mart'ında, ülke, yenilenemez enerji kaynağı kullanmadan 75 gün geçirmişti.

Yoğun yağışların neden olduğu hidroelektrik enerji, Kosta Rika'nın bu kilometre taşına ulaşmasına yardımcı oldu ve devlet, yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya devam ediyor.

Dahası da var; 2016 yılında üç ay boyunca, Kosta Rika, yine yoğun mevsimsel yağışın yardımıyla, kendi rekorunu kırarak yenilenemez enerji kaynaklarına başvurmadan 76 gün geçirmeyi başardı.

Ülke enerjisinin büyük bir kısmı; ülkenin ve Orta Amerika'nın en büyük enerji santrali olan ve 525.000 evin elektrik ihtiyacını karşılayabilme kapasitesine sahip Reventazón Dam santralinden sağlanıyor.

Öte yandan, ülkenin nispeten küçük olması ve 51.000 kilometrekarelik alana düşen insan sayısının 4.9 milyon olması bu başarıların gerçekleştirilebilmesinde önemli bir avantaj sağlıyor.

Her ne kadar evsel elektrik ihtiyacı karşılanabilir olsa da, ulaşımda kullanılan otomobiller, otobüsler ve trenlerin kullandığı yakıtlar, Kosta Rika'nın 2014 yılındaki karbon salınımının %70'ini oluşturuyor.

Ancak, elektrikli trenler, tramvaylar ve hatta gondollar, ülkenin kentsel toplu taşıma sistemlerini daha cazip ve çevre dostu hale getirmenin yolları olarak geliştirilmeye çalışılıyor.

Kosta Rika'nın, yenilenebilir enerjiye dair bu çabaları, umarız ki diğer ülkeler için bir örnek teşkil eder.
Kaynak:
-Nield, D. "Costa Rica went 250 days in 2016 without burning any fossil fuels." http://www.sciencealert.com/costa-rica-went-250-days-in-2016-without-burning-any-fossil-fuels
Bu içerik BilimFili.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. BilimFili.com`un belirtmiş olduğu "Kullanım İzinleri"ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.
Kaynak ve İleri Okuma
Etiket

Projelerimizde bize destek olmak ister misiniz?

Dilediğiniz miktarda aylık veya tek seferlik bağış yapabilirsiniz.

Destek Ol

Yorum Yap (0)

Bunlar da İlginizi Çekebilir