Post Author Avatar
Baran Bozdağ
Boğaziçi Üniversitesi - Yazar / Editör
Parkinson hastalığı beyin de değil de apandiste başlıyor olabilir. Analizle, apandisleri dekatlar önce alınan bireylerin Parkinson hastalığına yakalanma risklerinin daha az olduğuna işaret ediyor. Mevcut araştırmada, Parkinson hastalığı olan hastaların beyinlerinde tespit edilen bir toksik maddeye apandiste de rastlandığı duyuruldu.

Nöredejeneratif bir rahatsızlık olan Parkinson, uzuv kaslarında sertlik, katılaşma ve tremorlar (titreme, sallantı) semptomları ile kendini göstermektedir. Çok uzun zamandır bunun sebebinin de, normal şartlarda sinir hücreleri arasında sinyal iletiminde görev alan sinüklein (synuclein) adlı bir proteinin aşırı üretimi veya birikmesi dolayısıyla beyin hücrelerinin ölümü yüzünden ortaya çıktığı düşünülmekteydi.

Parkinson hastalığı olan insanlarda, beynin hareketi kontrol eden bölgelerinde topaklanarak bir araya gelmiş sinüklein proteini tespit edilmişti. Sinüklein proteinlerinin belli bir alanda bir araya gelerek birbirlerine bağlanması sonucu, bu kümelenme sürecinin de sinirler arasında tıpkı bir zincir reaksiyonu gibi yayıldığı biliniyor.

Bu sürecin sindirim sistemi etrafındaki (özellikle de bağırsak sinirleri) sinirlerde başlıyor olabileceğine dair kanıtlar ve veriler de gittikçe artıyordu. Örnek verilecek olursa, yapılan deneylerde farelerin bağırsaklarına enjekte edilen halihazırda kümelenmiş sinükleinlerin, toksik etkisinin ilerleyerek deney hayvanlarının beyinlerini de etkilediği ve beyinlerinde de sinüklein birikmelerinin olduğu gözlemlenmişti.

Daha önceki bazı araştırmalarda da apandis özelinde incelemeler yapılarak Parkinson hastalığının vücuttaki kurulumu sırasında apandisin tek başına kilit bir rol oynadığı görülmüştü. Ne var ki, apandisin alınmasının Parkinson'a karşı vücudumuzu koruyup korumadığı noktasındaki veriler görece çelişkili sonuçlar veriyordu.

Bu operasyonel sürecin kısa vadede çok düşük oranda artan bir Parkinson 'a yakalanma riski ancak uzun vadede de daha düşük risk görülmesine neden olduğu ortaya koyulmuştu.

Michigan'da bulunan Van Andel Research Institute'ten Viviane Labrie, bu çelişkili sorunu, bu konuda bugüne kadar yapılmış en büyük ve uzun çalışma ile aydınlatmaya çalıştı.

İsveçli 1.6 milyon bireyin son 52 yılda tutulmuş olan medikal öykülerini inceleyen araştırmacılar, genç yetişkin iken apandisleri alınmış olan bireylerin, ileri yaşlarında neredeyse yüzde yirmi oranında daha az Parkinson hastalığı geliştirme riskinin olduğunu ortaya koydu.

Labrie ve ekibi, bu meta-analize ek olarak Parkinson hastalığı olan ve olmayan toplam 48 ayrı bireyden alınan apandisleri inceledi ve buna mukabil neredeyse tüm apandislerin sinirlerinin arasında sinüklein proteinlerinin kümelenmiş olduğu sonucunu elde etti. Bu sonuçlar araştırmacıları, beyin hastalığı olan Parkinson hastalığının apandiste atıldığını düşünmeye ve bunu temellendirmeye yönlendirdi.

Ne var ki şimdilik, neden bazı insanların bu durumu yaşadıkları tam olarak bilinmiyor. Mekanizması, nasılı ve zamanı henüz detaylı biçimde araştırılmayı bekliyor.
Kaynak ve İleri Okuma
  • Bryan A. Killinger1,*, Zachary Madaj1,*, Jacek W. Sikora2, Nolwen Rey1,3, Alec J. Haas1, Yamini Vepa1, Daniel Lindqvist4,5, Honglei Chen6, Paul M. Thomas2, Patrik Brundin1, Lena Brundin1 and Viviane Labrie1,7, , 0 RESEARCH ARTICLEPARKINSON’S DISEASE The vermiform appendix impacts the risk of developing Parkinson’s disease, 31 Ekim 2018, Science Translational Medicine http://stm.sciencemag.org/content/10/465/eaar5280
Etiket

Projelerimizde bize destek olmak ister misiniz?

Dilediğiniz miktarda aylık veya tek seferlik bağış yapabilirsiniz.

Destek Ol

Yorum Yap (0)

Bunlar da İlginizi Çekebilir