Post Author Avatar
Gürkan Akçay
Boğaziçi Üniversitesi - Yazar / Editör
Fiziğin ne olduğunu muhtemelen biliyorsunuzdur ama yine de basitçe tanımlayarak başlayalım. Fizik, düşen elmalardan, gezegenlerin ve yıldızların hareketine, atomaltı parçacıkların davranışlarına kadar Dünya'da ve evrendeki olaylar ve olgular üzerine çalışan bilim dalıdır.

Evrenin ulaşılabilen en ücra noktasında fizik vardır. Gökadaların merkezine yerleşmiş süper kütleli kara deliklerde ve Dünya'da yaşamı ortaya çıkaran en küçük temel yapı taşlarındadır fizik. Etrafımızdaki boş gibi görünen alanda da fizik vardır. Fizik, her yerdedir.

Bir fizikçi geliyor ve bizim evrene ve evren içindeki her şeye dair algımızda değişiklikler yaratıyor. İşte, teorileri, fikirleri, hipotezleri ve keşifleriyle evrene dair kavrayışımızda devrimler yaratan 20 fizikçi:


1.Galileo Galilei


Galileo Galilei'nin (1564-1642) fizikteki başarılarından en bilindik olanı hareket halindeki cisimlerin alanı üzerinde çalışmasıdır. 1630'lu yıllarda, Galileo serbest düşüş halindeki bütün cisimlerin aynı sabit ivmeye sahip olduğunu göstermiştir.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-galileo-bilimfilicom

2.Isaac Newton


Galileo'nin hareket halindeki nesneler üzerine çalışmasını temel alan Isaac Newton (1643-1727); hareketin üç yasasının yanı sıra 1687'de Evrensel Kütleçekim Kanunu'nu saptamıştır.

Newton'ın devrim niteliğindeki fikirlerinden birisi de gökyüzündeki nesnelerin hareketinin, yeryüzündeki nesnelerin hareketiyle aynı fiziksel yasa setine tabi olduğunu ortaya koymasıdır.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-isaac-newton-bilimfilicom

3.Michael Faraday


Michael Faraday (1791-1867), manyetizma ve elektrik üzerine çalışmalarıyla bilinir. Faraday, 1831 yılında elektromanyetik indüksiyonu keşfetmiş ve 1839 yılında, elektrik ve manyetizma arasında bir temel bir ilişki olduğunu ileri sürmüştür.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-michael-faraday-bilimfilicom

4.James Clerk Maxwell


1864 yılında, James Clerk Maxwell (1831-1879); elektrik, manyetizma ve ışığın aynı fenomenin, elektromanyetik alanın, tezahürü olduğunu gösteren elektromanyetizma teorisini yayınlamıştır.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-clerk-maxwell-bilimfilicom

5.Wilhelm Röntgen


1895 yılında, Wilhelm Röntgen (1845-1923), belli bir dalgaboyundaki elektromanyetik ışımayı (bugün X-ışınları olarak bildiğimiz ışınları) saptayan ve üreten ilk fizikçi olmuştur.

 

evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-w-rontgen-bilimfilicom

6.Marie Curie


1896 yılında, Marie Curie (1867-1934), --X-ışınlarının özelliklerinin araştırılmasıyla bulunan-- radyoaktivitenin keşfine yardımda bulunmuş ve izotopların izolasyonu için teknikler geliştirmiştir. Marie Curie ve eşi Pierre Curie radyoaktif radyum ve polonyum elementlerini keşfetmiştir.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-marie-curie-bilimfilicom

7.J. J. Thomson


1897 yılında, J. J. Thomson (1856-1940), elektronu keşfetmiştir. Ve elektron, keşfedilen ilk atom altı parçacıktır.

evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-thomson-bilimfilicom

8.Max Planck


Max Planck (1858-1947), kuantum mekaniğinin babasıdır. Planck, 1900 yılında, ışık tarafından yayılan ayrık enerji  grupları olan kuanta (miktar, nicem) kavramını ileri sürmüştür. Ayrıca, kuantum mekaniğin merkezi olan Planck sabitinin değerini belirlemiştir.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-max-planck-bilimfilicom

9.Albert Einstein


1905 yılında, Albert Einstein (1879-1955), ışık hızının daima sabit olduğunu ve ışık hızında, zamanın durduğunu ve kütlenin sonsuz olduğunu belirten Özel Görelilik makalesini yayınlamıştır.

1916 yılında, Einstein; kütleçekiminin uzay ve zaman bükülmesinin bir sonucu olduğunu belirten uzay, zaman ve kütle çekimi doğasının temel teorisi Genel Görelilik Teorisi'ni yayımlamıştır.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-einstein-bilimfilicom

10.Ernest Rutherford


1911 yılında, Ernest Rutherford (1871-1937); atomların çekirdeklerinin, atom kütlesinin büyük bir bölümünü barındırdığını göstermiştir. 1920 yılında, Rutherford, protonu keşfetmiştir.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-ernest-rutherford-bilimfilicom

11.Neils Bohr


1913 yılında, Neils Bohr (1885-1962); atomik yapı teorisini formüle etmiştir. Bohr, bir atomun; merkezinde çekirdek ve etrafında dolanan elektron yapısında olduğunu ortaya koymuştur. Bohr, aynı zamanda da kuantum mekaniğinin doğumunda önemli bir rol sahibi olmuştur.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-niels-bohr-bilimfilicom

12.Wolfgang Pauli


Wolfgang Pauli (1900-1958), spin teorisi ve kuantum teorisi üzerine çalışmalarıyla bilinir. Bunun yanı sıra 1925 yılında yıldızların ve bulutsuların özelliklerini kavramada kilit öneme sahip olan Pauli Dışarlama İlkesi'ni keşfetmesiyle ünlüdür.

Ayrıca Pauli, 1931 yılında, evren boyunca ışık hızında geçiş yapan zayıf etkileşim parçacıkları olan nötrinoların var olduğunu ileri sürmüştür.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-pauli-bilimfilicom

13.Erwin Schrödinger


1926 yılında, Erwin Schrödinger (1887-1961), dalga mekaniğini tanımlayan kuantum fiziğinin merkez denklemi olan Schrödinger Denklemi'ni ortaya atmıştır. 1935 yılında, tarihin en ünlü deneylerinden birisi olan 'Schrödinger'in Kedisi' deneyini tanımlamıştır.

'Schrödinger'in Kedisi' deneyi, kutuya sıkışmış bir kedinin canlı ve ölü olma ihtimalinin %50-%50 olduğunu ileri sürer. Schrödinger, siz bundan emin olana kadar, kedinin hem ölü hem de canlı (süperpozisyon hali) olduğu sonucuna varmıştır.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-schrodinger-bilimfilicom

14.Paul Dirac


1928 yılında, Paul Dirac (1902-1984); eşit ancak zıt elektrik yükleriyle yüklü parçacıklar olan anti-maddenin (pozitron ya da antielektron) gibi varlığını ileri sürmüştür.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-dirac-bilimfilicom

15.Werner Heisenberg


Werner Heisenberg (1901-1976), 1927 yılında ileri sürdüğü, kuantum mekaniğindeki deneysel ölçümlerin tutarlılığında temel sınırlılıkların olduğunu ortaya koyan Belirsizlik İlkesi'yle bilinir.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-heisenberg-bilimfilicom

16.Enrico Fermi


Enrico Fermi (1901-1954), Manhattan projesinin bir parçası olan ilk nükleer reaktör üzerine çalışmalarıyla bilinir. Fermi, aynı zamanda da, nükleer ve parçacık fiziğinin yanı sıra kuantum teorisine önemli katkılar sağlamıştır.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-fermi-bilimfilicom

17.J. Robert Oppenheimer


J. Robert Oppenheimer (1904-1967), Manhattan Projesi kapsamında ilk atom bombasının üretimine yön vermesiyle bilinir.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-oppenheimer-bilimfilicom

18.Richard Feynman


Richard Feynman (1918-1988), evreni daha iyi kavrama arayışında, kuantum mekaniği ve özel göreliliği harmanlayan kuantum elektrodinamiği teorisine katkılarıyla bilinir.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-feyman-bilimfilicom

19.Murray Gell-Mann


1961 yılında, Murray Gell-Mann (Doğum:1929), atomaltı parçacıklarının sınıflandırılmasında sekiz parçalı bir yolu ileri sürmüştür ve 1964 yılında, proton, nötron ve diğer hadronların aslında daha küçük parçacıklar olan kuarklardan oluştuğunu söyleyen kuark hipotezini tanımlamıştır.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-mann-bilimfilicom

20.Vera Rubin


Vera Rubin (Doğum:1928) aslında bir gökbilimcidir. Gökada dönüşleri üzerine çalışmaları, evrenin %84 gibi büyük bir çoğunluğunun karanlık maddenin görünmez parçacıklarından oluştuğuna dair ilk geçerli delili sağlamıştır. Bu parçacıklara dair arayış, parçacık fiziği ve gökfizik alanlarında devrim yaratmıştır.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-vera-bilimfilicom
Kaynak:
-- Business Insider. "20 physicists who revolutionized our understanding of the world." http://www.businessinsider.com/20-physicists-revolutionized-understanding-world-2016-9/
Bu içerik BilimFili.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. BilimFili.com`un belirtmiş olduğu "Kullanım İzinleri"ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.
Kaynak ve İleri Okuma
Etiket

Projelerimizde bize destek olmak ister misiniz?

Dilediğiniz miktarda aylık veya tek seferlik bağış yapabilirsiniz.

Destek Ol

Yorum Yap (0)

Bunlar da İlginizi Çekebilir