Post Author Avatar
Gürkan Akçay
Boğaziçi Üniversitesi - Yazar / Editör
Yeni geliştirilen kan testi; araştırmacılara, belirli genlerin aktivasyon seviyelerini ölçerek birisinin ne kadar hızlı yaşlandığına dair bir tahmin geliştirme olanağı tanıyor. Böylece "kronolojik yaş" ile sıklıkla ters düşen "biyolojik yaşın" tutarlı ölçümleri mümkün olabilecek.

Öte yandan testi geliştiren araştırma ekibi; sonuçların, doktorlara Alzheimer hastalığına dair daha tutarlı tahminler geliştirmede ve tanı koymada yardımcı olabileceğini söylüyorlar. Bunun yanı sıra organların ne kadar sağlıklı olduğunu ortaya çıkarılabilecek.

Bütün 60 yaşındakilerin aynı olmadığını hemen hemen herkes bilir, fakat biyolojik yaşın hesaplanmasında herhangi bir geçerli test yoktur.

Araştırma; biyolojik anlamda nasıl yaşlandığımızın, ne kadar süredir Dünya'da olduğumuzun ölçülmesiyle anlaşılamayacağını ortaya koyuyor. Temmuz ayında haberini paylaştığımız bir araştırma; bir kimsenin biyolojik yaşına dair kan basıncı, organsal işlevler, metabolizma, kolesterol seviyesi ve kardiyovasküler sağlık gibi özel işaretleri kullanarak bu durumu araştırdı. Araştırmada, 38 yaşındaki bir grubun biyolojik yaşlarının 28 ila 61 arasında değiştiği gözlemlenmişti.

Yapılan yeni araştırma ise insanlarda biyolojik yaşın ilk moleküler "işaretlerinden" oluşan farklı bir yaklaşım kullanıyor. Hafif bilişsel eksikliği olan insanlar ve sağlıklı insanlar arasındaki oldukça sade farklılıkları test etmeye dayalı çalışmada, araştırma ekibi 65 yaşındaki gönüllü katılımcılardan örnekler topladı ve 150 kilit önemdeki genin RNA seviyelerini ölçtü.

BBC'deki habere göre; bu 150 gen, 25 ve 65 yaşındaki sağlıklı bireylerdeki gen aktivitesinin 54.000 işaretinin ilk kez karşılaştırıldığı bir bozunmaya sokuldu.

Araştırmacılar; tüm dokulara özgün bir şekilde sağlıklı bir yaşlanma belirtisi olduğunu ve bunun da uzun ömür ve bilişsel yetersizliği de içeren bir dizi şeyin işareti olduğunu söylüyorlar.

Ekip aynı süreci 70 yaşındaki gönüllü katılımcılarda izledi ve katılımcıların 20 yılı aşkın sağlık kayıtlarıyla ilişkilendirdi. Genome Biology 'de yayımlanan çalışmada; RNA yoluyla ölçülen yüksek gen aktivitesi, 12 yıllık bir periyotta daha iyi böbrek ve bilişsel görevle bağlantılı olduğu bulgusuna ulaşıldı.

Alzheimer hastalarının hem kan hem de beyninde gen aktivitesi ölçümlerinin nasıl aynı olduğunu test etmeye dayalı pratik uygulamalar; doktorlara tam olarak nelerin meydana geldiğini anlamaları noktasında yardımcı olabilir.

Araştırmacılar; testin türünün ilk örneği olduğunu ve hem bunama ile ilişkili beyin bölgelerinde hem de kanda düzenlemeler yapanın aynı moleküler set olduğunu gösterdiğini ve bunun da bunama tanısının konulmasına yardımcı olacağını söylüyorlar.

Aynı zamanda ekip, testin kronolojik olarak yaşlı insanlardan alınan organların "genç" ve sağlıklı olup olmadığını belirlemede kullanılıp kullanılmayacağını görmek için İngiltere'deki organ nakillerinde kullanmayı planlıyorlar.

Hakkımızda daha çok şey bilmek, orta yaşa ve daha da ilerisine ulaştığımızda karşılaşabileceğimiz muhtemel sağlık sorunlarını daha iyi kavramamız noktasında bize yardımcı olabilecek.
Araştırma Kaynağı: "A novel multi-tissue RNA diagnostic of healthy ageing relates to cognitive health status" http://www.genomebiology.com/2015/16/1/185


Kaynak ve İleri Okuma
Etiket

Projelerimizde bize destek olmak ister misiniz?

Dilediğiniz miktarda aylık veya tek seferlik bağış yapabilirsiniz.

Destek Ol

Yorum Yap (0)

Bunlar da İlginizi Çekebilir