Post Author Avatar
Yusuf Cem Durakcan
Boğaziçi Üniversitesi - Çevirmen/Yazar
Yapılan yeni bir araştırma, otizm spektrum bozukluğu (ASD) olan insanlardaki beyin bağlantılarının otizimli olmayan bireylere kıyasla sağ ve sol yarım kürede daha fazla simetri gösterdiğine işaret ediyor.

Otizmli genç bireylerin beyin taramalarını temel alan bulgular, otizmli bireylerin neden belirli detayları belirlemede yetenekli oldukları fakat bu başarıyı daha geniş bağlamda gösteremediklerinin açıklanmasını sağlayabilir.

Beynin sağ ve sol yarımkürelerinin bilgiyi oldukça farklı işlediği biliniyor. Bu sebeple beynin daha simetrik bir yapıya nasıl sahip olduğunun çözümlenmesi ile otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin dünyayı nasıl gördüğünü daha iyi anlamamız da mümkün olabilir.

Beynin sağ yarımküresinin yaratıcılıkla ve sol yarımküresinin de analitik düşünmeyle bağlantılı olduğu efsanesini mutlaka duymuşsunuzdur. Tabii ki bu durum bir efsaneden ibaret. Bu konuda kafa karışıklığına yol açmamak için, yalnızca belirli fonksiyonların belirli yarım kürelerde gerçekleştiğinin bilindiğini söyleyebiliriz.

Yapılan çalışmalar gösteriyor ki; beynin sol yarımküresi dili işleme ve konuşma yeteneklerinde sağ yarımküreye kıyasla daha büyük bir role sahipken, sağ yarımküre işitsel ve görsel uyarıcılara odaklanmaya daha yatkın.

Bilim insanları ayrıca, beynin sol yarımküresinin durumlardaki belirli detayları analiz etme sürecine daha çok dahil olduğunu ve beynin sağ yarımküresinin de bu detayları çeşitli diğer uyarıcılarla entegre etme görevini üstlendiği düşünüyorlar.

Beynin iki yarımküresinin çeşitli fonksiyonlarının ortaklaşa çalışması ile de, dünya algımız ve tepkilerimiz şekilleniyor. Yeni yapılan bu araştırmada da, otizmli bireylerin dünyayı algılama biçimlerinin otizmli olmayan bireylerden oldukça farklı olduğu açığa çıkartıldı.

The San Diego State University’den bilim insanları, otizmli genç bireylerin ve otizmli olmayan genç bireylerin beyinlerini MRI kullanarak taradılar.

Araştırmacılar özellikle, beyindeki bağlantıların iki beynin beyin dokusundaki farklı bölgeler boyunca nasıl yoğunluk gösterdiğine odaklandılar.

Araştırmacıların bulgularına göre, otizmli olmayan genç bireylerin beyinlerinin sağ yarımküreleri daha yoğun bağlantılara sahip.

Bu bulgu, sağ yarımkürenin daha bütünleyici bir fonksiyonu olduğu ve farklı bilgi çeşitlerini bir araya getirdiği düşüncesiyle uyuşuyor.

Fakat otizmli genç bireylerin beyin bağlantılarının analizi gösterdi ki, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin beyinleri iki yarımkürede daha simetrik organize oluyor.

Beynin asimetriğinin arkasındaki fikir, beynin iki yarımküresinin belirli görevlerde iş bölümü yapmasından kaynaklanıyor. Fakat bulgular gösteriyor ki, otizmli bireylerde bu iş bölümü oldukça azalıyor ve görevleri iki yarımküre ortaklaşa yürütüyor.

Araştırmanın sonuçları, daha önce yapılan ve otizmli farelerin beyinlerinin simetrik olduğunu gösteren bulgularla da örtüşüyor.

Henüz bu farklılıkların nasıl bir bilişsel geri dönüşü olduğu çözümlenmiş değil. Ayrıca bu bulgular üzerinden otizmin mi simetriye yol açtığı yoksa simetrinin mi otizme yol açtığı sorusuna kesin bir cevap vermek mümkün değil. Fakat yeni yapılan araştırmalarla hem bu sorulara cevap vermemiz hem de otizmli bireylerin dünyayı nasıl anlamlandırdıklarını çözümlememiz mümkün olabilir.
Kaynaklar ve İleri Okuma:

How people with autism miss the big picture, New Scientist, Retrieved from https://www.newscientist.com/article/dn9593-how-people-with-autism-miss-the-big-picture/

Division of Labor in the Brain, San Diego State University, Retrieved from http://newscenter.sdsu.edu/sdsu_newscenter/news_story.aspx?sid=76468

The Truth About The Left Brain / Right Brain Relationship, NPR, Retrieved from http://www.npr.org/sections/13.7/2013/12/02/248089436/the-truth-about-the-left-brain-right-brain-relationship

Dr. Sarah Mickey, The myth of the creative-right vs analytical-left brain: debunked, Retrieved from http://yourbrainhealth.com.au/left-brain-right-brain-myth/

Right Hemisphere Involvement in Auditory Processing: A Review, Inquiries Journal, Retrieved from http://www.inquiriesjournal.com/articles/1466/right-hemisphere-involvement-in-auditory-processing-a-review

Autism mice have unusually symmetrical brains, Spectrum News, Retrieved from https://spectrumnews.org/news/autism-mice-unusually-symmetrical-brains/

People with autism have unusually symmetrical brains, new scans reveal, Science Alert, Retrieved from http://www.sciencealert.com/people-with-autism-have-more-symmetrical-brains-new-scans-reveal
İlgili Makale: Reduced Hemispheric Asymmetry of White Matter Microstructure in Autism Spectrum Disorder DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jaac.2016.09.491
Bu içerik BilimFili.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. BilimFili.com`un belirtmiş olduğu "Kullanım İzinleri"ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.

Kaynak ve İleri Okuma
Etiket

Projelerimizde bize destek olmak ister misiniz?

Dilediğiniz miktarda aylık veya tek seferlik bağış yapabilirsiniz.

Destek Ol

Yorum Yap (0)

Bunlar da İlginizi Çekebilir