Post Author Avatar
Gürkan Akçay
Boğaziçi Üniversitesi - Yazar / Editör
Zaman algısı büyük oranda kişiye göre değişkendir ve genellikle de durumla alakanıza göre değişkenlik gösterir. Örneğin; zamanın "hızlı ya da yavaş geçtiği" hissiniz; bir beklenti içerisinde olup olmamanızdan etkilenebilir. Bir şeyin son teslim tarihinin sizdeki öneminin büyüklüğüne göre, zaman algınızda da hızlılık ya da yavaşlık hissi doğabilir.

Depresyon hastaları zamanı sağlıklı bireylere göre daha farklı algılıyor. Hastaların ifadeleri; zamanın kendileri için aşırı derecede yavaş geçtiği, hatta neredeyse tamamen durduğu yönünde. Johannes Gutenberg University Mainz (JGU) ‘dan psikologlar, konuyla ilgili yapılan çalışmaların analizi sonucu, sağlıklı bireylere kıyasla, depresyondaki bireylerde zamanın daha yavaş geçtiğine dair bireysel algıların olduğu bulgusuna ulaştı. Ancak, belirli bir zaman aralığındaki süreci, örneğin; "2 saniye" ya da "2 dakika" gibi süreleri tahmin etmeleri istendiğinde, tahminleri; en az sağlıklı bireylerinki kadar doğru çıktı.

Mainz Universitesi Psikoloji Enstitüsü'nden Sven Thönes ve Dr. Daniel Oberfeld-Twistel 433 depresyon hastasının ve 485  depresyon olmayan kontrol grubu bireylerin katıldığı 16 tekil araştırmaya baktılar. Araştırmacılardan Oberfeld-Twistel; hastane ve özel servislerdeki psikiyatristlerin ve psikologların; depresyon hastalarının zamanın ileriye doğru adeta sürünerek ilerlediğini ya da yavaş çekimde aktığını hissettikleri yönünde tekrar eden raporlar tuttuklarını söyledi. Araştırmacılar; yaptıkları analiz sonuçlarının da bu durumu doğruladığını söylüyorlar. Önceki araştırmalar 1940ların başlarında yapılmıştı. Bu araştırmada ise analiz edilen en eski çalışma 1977 tarihli.

Meta-analizlerinin ikinci kısmında, araştırmacılar "olayların ne kadar sürdüğüne" dair bireysel tahminleri değerlendirdiler. Bu çalışmalarda, katılımcılardan, örneğin; "bir filmin süresini dakika cinsinden tahmin etmeleri", "5 saniye boyunca butona basmaları" ya da "iki ses arasındaki süreyi ayırt etmeleri" istendi. Depresyonlu hastalardan elde edilen sonuçlar, geçerli istatistiksel hiçbir fark olmaksızın sağlıklı bireylerle tamamen aynı çıktı. Bu sonuç da; depresyondaki bireylerde zamanın geçişi algısının bağımsız olayların normal süresini ölçebilme yeteneğinden ayrı olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, bugüne kadar yeterince araştırılmayan; zaman algısı ve depresyon arasındaki ilişkiyi çeşitli açılardan tanımladı. Anti-depresanların etkileri, fizyoterapi ya da bipolar hastalık sahibi insanların bipolar olmayan depresyona kıyasla zamanın geçişini nasıl değerlendirdikleri hakkında çok az şey biliniyordu. Meta-çalışmanın yazarlarına göre; ileride bu alanda yapılacak araştırmaların; zamanın geçişine dair bireysel algı ile belirli bir zaman aralığındaki sürenin uzunluğunu tahmin edebilme yetisi arasındaki ayrımı daha da belirginleştirmesi gerektiğini ileri sürüyorlar.
Kaynak ve İleri Okuma
Etiket

Projelerimizde bize destek olmak ister misiniz?

Dilediğiniz miktarda aylık veya tek seferlik bağış yapabilirsiniz.

Destek Ol

Yorum Yap (0)

Bunlar da İlginizi Çekebilir