Post Author Avatar
Baran Bozdağ
Boğaziçi Üniversitesi - Yazar / Editör
Oksitosin hormonu üzerinde yapılan araştırmalarda, bu hormonun anksiyete, empati, sosyal etkileşim ve korumacılık hatta sorumluluk duyguları üzerinde çok olumlu etkilerinin olduğu gösterilmişti. Bu nedenlerle de oksitosin son dönemlerde gittikçe artan biçimde otizm spektrum bozukluğu (ASD) araştırmalarının da genel ve etkili bir konu mankeni olmaya başladı. Bunun temel mantığı ise, otizmin düşük oksitosin seviyesi ile ilişkilendirilebilen davranışsal ve bilişsel değişimler ile karakterize edilmesidir.

CD38 adı ile bildiğimiz enzimin yakın zamanda oksitosin salgılanması ile kritik bir ilişki içinde olduğu gösterildi. FASEB Journal'de yayımlanan hayvan çalışmasında, CD38 geninin aktif şekilde enzimini yani protein ürününü eksprese etmesi (sentezlemesi) sürecinde bir sorun oluştuğunda bu süreç engellendiğinde beynin sosyal davranışlar işlevinde etkili olan prefrontal kortekste fonksiyonel değişimlere neden olduğu gösterildi.

Araştırmayı dizayn ederken, araştırmacılar fareleri dört ana gruba ayırarak yetişkin dişi, yetişkin erkek, ergen erkek ve dişi olarak gruplandırdı. Akabinde MR görüntüleme teknolojisi, elektrofizyoloji ve biyokimyasal deneyler yolu ile bu CD38 enzimi sentezleyemeyen dört grubu da birbirlerine denk gelen kontrol grupları ile karşılaştırdı.

Yetişkin erkek farelerde ileri derecede beyin büyümesi ve nöron fonksiyon bozuklukları gözlemlendi. Bu semptomlar ise daha önce bahsi geçen oksitosin veya benzeri etkileri olan diğer nörotransmitterlerin sosyal davranış, empati ve genel iyi olma hali ile ilişkili olan değişim paternlerine de benzer görünüyordu. Hem genç hem de yetişkin dişi fareler ile birlikte ergen dediğimiz genç erkekler ise normal bir beyin gelişimi gösterdi.

Bunlara karşın ergen ve yetişkin dişiler nöron fonksiyonlarında sınırlı da olsa değişimler gösterdi. Ergen erkek fareler ise vokalizasyon emisyonu oranında yani farelerde sosyal etkileşimlerini izleyebildiğimiz göstergeleri olarak düşünebileceğimiz parametrelerinde düşüş gösterdi.

Bu bulgular, ilerideki yetişkinlik sürecinde oksitosin yoksunluğu ile ilişkilendirilen sosyal etkileşim ve iletişim bozukluklarına, ve bu yetilerdeki düşüşe sebep olabilen bir ön veri olarak da değer kazanıyor.

Geçmiş araştırmalardaki buluntular ile ilişkilendirildiğinde otizm gibi diğer gelişimsel hastalıkların gelişimi, ortaya çıkışı, ilerleyişi ve bu yolla da terapisi ve tedavisi ile çok yakından ilgili olabileceğini gösteren araştırmacılar şimdi bu oksitosin hormonunun direkt veya sentetik olarak sürece dahil edilmesi ile otizm başta olmak üzere bu spektrumda olan rahatsızlıklara karşı aktif mücadelenin sürdürülmesini sağlayacak incelemeleri yürütmeye başlıyor.

Araştırmacılardan Fransa'daki National Center for Scientific Research bünyesindeki Paris-Saclay Institute of Neuroscience'tan Dr. José Manuel Cancela'ya göre devam eden süreçte artık duygusal, sosyal ve davranışsal bir takım zorlukların CD38 üzerinde doğal olarak da oksitosin veya diğer benzer nörotransmitterler üzerinde olumlu etkileri olan farmokolojik çözümlerin klinik sonuçlarının neler olabileceğini incelemek gerektiğine ve bir sonraki aşamanın bu olduğuna işaret etti.
Kaynak ve İleri Okuma
  • Lora L. Martucci, Muriel Amar, Remi Chaussenot, Gabriel Benet, Oscar Bauer, Antoine de Zélicourt, Anne Nosjean, Jean-Marie Launay, Jacques Callebert, Catherine Sebrié, Antony Galione, Jean-Marc Edeline, Sabine de la Porte, Philippe Fossier, Sylvie Granon, Cyrille Vaillend, José-Manuel Cancela. A multiscale analysis in CD38−/− mice unveils major prefrontal cortex dysfunctions. The FASEB Journal, 2019; fj.201800489R18:
Etiket

Projelerimizde bize destek olmak ister misiniz?

Dilediğiniz miktarda aylık veya tek seferlik bağış yapabilirsiniz.

Destek Ol

Yorum Yap (0)

Bunlar da İlginizi Çekebilir