Post Author Avatar
Gürkan Akçay
Boğaziçi Üniversitesi - Yazar / Editör

Kasım 2014 tarihinde University of Georgia'da yapılan araştırma; insanlarda, diğer insanlara güven durumlarına göre beyin yapısının farklı olduğunu ortaya koydu.

Yapılan bu araştırma; aklımıza hemen otizm gibi vakaları getirdi ve otizm gibi psikolojik durumların tedavilerine dair yeni çıkarımlar sağlayabileceği noktasında umutlarımızı artırdı. Bildiğiniz gibi; her otizm tanısı bir spektrumdadır ve çeşitlidir yani her biri farklı seviyelerdedir. Bazı otizm tanılarında diğer insanlara güvenme problemleri sergilenir.

University of Georgia, Psikoloji bölümünden Yar. Doç. Brian Haas:

" Otizm gibi; sosyal dünyayı işleyebilme noktasında eksiklikler olarak karakterize edilen durumlar vardır. Ve bu eksikliklerden bir tanesi de diğer insanlara karşı güven problemlerinin teşkil etmesi durumudur. Beynin bölgelerinin güven için önemli olduğuna dair karşılaştırmalı delillerimiz var ve bu farklılıkların beliri bazı sosyal süreçlerle nasıl bir ilişkisinin olduğununu anlayabilirsek, sonrasında sosyal biliş noktasında eksiklikler yaşayan insanlara dair daha nokta atışı tedaviler geliştirebiliriz " diyor.

Araştırma ekibi 84 katılımcının güven seviyelerini belirlemek için 2 ölçek uyguladılar.

Katılımcılar, diğer insanlara güven duyma eğilimleri hakkındaki bir ölçeği doldurdular. Bununla birlikte katılımcılara nötr yüz ifadelerine ( herhangi bir jest ve mimik olmaksızın ) sahip insan yüzleri gösterildi ve resimde gördükleri her kişiyi ne derece güvenilir bulduklarına dair bir değerlendirme yapmaları istendi. Bu ölçekler araştırmacılara katılımcıların diğer insanlara güven durumlarının nasıl olduğuna dair bir ölçüm, bir spektrum sağlamış oldu.

Sonrasında araştırmacılar, katılımcıların beyinlerinin MRI taramalarını toplayarak beyin yapısı ile diğer insanlara güven duyma eğilimi arasındaki ilişkiyi anlamayı amaçladılar. Araştırmacıların bulduğu ise; beynin iki bölgesinde farklar olduğuydu.

Beyin Yapısı Farklılıklar İçeriyor

En önemli bulgu ise; diğer insanlara daha fazla güvenme eğilimindeki insanlarda, beyindeki sosyal ödülleri değerlendirme görevi üstlenen ventral orta prefrontal korteksdeki gri madde seviyesi daha fazlaydı.

Bir başka önemli bulgu ise; beynin amigdala kısmında, duygusal çekimi kodlayan beyindeki bu bölümün seviyesi diğer insanlara daha fazla güvenen ve daha az güvenen insanların ikisinde de daha büyük. Eğer bir şey duygusal olarak bizim için önemliyse, amigdala onu kodlamamıza ve hatırlamamıza yardımcı olur.

 

ventro orta prefrontal korteks (sarı bölge) diğer insanlara daha fazla güvenen insanlarda, diğer insanlara daha az güvenen insanlardakine kıyasla daha büyüktür.
ventromedial prefrontal korteks de aynı amigdala gibi (sarı bölge),
diğer insanlara daha fazla güvenen insanlarda; diğer insanlara daha az güvenen
insanlardakine kıyasla daha büyüktür.
Haas: " İlerideki çalışmalar; güvenin artırılıp artırılamayacağına ve beynin diğer insanlarla olan iletişim tipine göre kolay işlenilir olup olmadığı üzerine yoğunlaşabilir" diyor.
Kaynak ve İleri Okuma
Etiket

Projelerimizde bize destek olmak ister misiniz?

Dilediğiniz miktarda aylık veya tek seferlik bağış yapabilirsiniz.

Destek Ol

Yorum Yap (0)

Bunlar da İlginizi Çekebilir