Post Author Avatar
Sevkan Uzel
Yıldız Teknik Üniversitesi - Çevirmen/Editör

Genler, genom içindeki küçük DNA bölümleridir ve protein kodlarlar. Organizmanın bireysel özelliklerine ilişkin yönergeleri içerirler; saç ve göz rengi gibi.

  • Bir gen, belli bir molekül (çoğu zaman bir protein) üretimi için gereken yönergeleri içeren ufak bir DNA bölümüdür.
  • Genlerin amacı, bilgi depolamaktır.
  • Her bir gen, bir organizmaya gereken belirli proteinlerin inşası için gereken bilgiyi taşır.
  • İnsan genomundaki protein kodlayan gen sayısı 20.687 tanedir.
  • Genler, allel adı verilen alternatif formlarda bulunabilirler.
  • İnsanlarda, belirli genlerin allelleri çift olarak bulunur; her biri bir kromozomdadır (23 çift kromozomumuz vardır). Eğer bir genin allelleri aynı ise organizmanın bu gen için homozigot olduğu söylenir. Eğer alleller farklı ise organizmanın ilgili gen için heterozigot olduğu söylenir.
  • Bireyin fenotipi, sahip olduğu allellerin kombinasyonu tarafından belirlenir. Allellerin ilgili olduğu özellikler baskın veya çekinik olabilir.
Genler DNA'dan oluşur. Her bir kromozom çok sayıda gen içerir.
(Telif: U.S. National Library of Medicine)
Kaynak ve İleri Okuma
Etiket

Projelerimizde bize destek olmak ister misiniz?

Dilediğiniz miktarda aylık veya tek seferlik bağış yapabilirsiniz.

Destek Ol

Yorum Yap (0)

Bunlar da İlginizi Çekebilir