Post Author Avatar
Merve Özgünlü
Boğaziçi Üniversitesi - Çevirmen/Yazar
Pediatrics Dergisinde yayınlanan araştırmaya göre ebeveynleri tarafından kitap okunan çocuklar davranışsal özellikler ve akademik performans açısından diğer çocuklara göre farklılık gösteriyor. Yeni yapılan çalışmanın sonuçları, çocuklar arasında beyin fonksiyonları ve beyin gelişimleri açısından da farklar olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar bu çalışmayı yaşları 3 ile 5 arasında değişen çocuklarla yaptılar, araştırma için veri toplamak amacıyla önceden sesli olarak kaydettikleri bir hikayeyi çocuklara dinletirken, çocukların beyin sinyallerini fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme yöntemi (fMRI) ile kaydettiler. Ayrıca ebeveynler de araştırmacılar tarafından sorulan çocuklarına ne kadar sıklıkta kitap okudukları ve çocuklarıyla nasıl iletişim kurdukları ile ilgili olan soruları cevapladılar.

Araştırmacılar, çocuklar hikâye dinlerken sol beyinlerinin birçok bölümünün aktif olarak çalıştığını gözlemlediler. Bu bölgeler kelimelerin ve konseptlerin anlamlarını anlama ve hafıza ile ilgili işlevleri yerine getiren bölümlerdi. Şimdiye kadar yapılan diğer çalışmalarda araştırmacılar, beynin bu bölümlerinin, yaşça büyük olan çocuklarda da hikâye dinlemeleri veya okumaları esnasında aktif olduğunu gördü.

Cincinnati Çocuk Hastanesi Okuma ve Yazma Keşif Merkezi başkanı ve aynı zamanda araştırmacılarından biri olan Tzipi Horowitz-Kraus  "Beynin anlama ve hafıza bölümlerinin gelişimleri çok erken yaşlarda başlıyor." diyor

Dr. Horowirtz-Kraus’a göre daha da ilginç olanı, beynin bu bölümlerinin etkinliğinin; ebeveynlerden toplanan verilere göre, evlerinde ebeveynleri tarafından çocuklarına daha fazla yazı yazma ve kitap okuma ortamı sunulan çocuklarda daha yüksek olmasıydı. Dr. Horowitz-Kraus bu konuda ailelere, “Çocuklarınıza ne kadar fazla kitap okursanız, çocuğun beyninde ilerideki okuma becerilerine katkıda bulunacak bölümlerdeki sinir hücrelerinin büyümelerine ve aralarındaki bağların artmasına o kadar çok yardımcı olursunuz.” diyor. Amerikan Pediatrics Akademisi de ebeveynlere, çocuklarının doğduğu andan itibaren onlara kitap okumalarını öneriyor.

Araştırmacılar bu çalışmada, ailelerin evlerinde okuma-yazma deneyimlerinin (ebeveynlerin çocuklarına kitap okuma sıklığı, ev ortamında kitapların çocuklara ulaşılabilir olup olmaması, evde bulunan kitap sayısı ve çeşitliliği gibi) çocuklara ebeveynler tarafından nasıl sunulduğunu ölçmek için çeşitli farklı ölçme yöntemlerini kullandılar. Dr. Horowitz’in söylediğine göre, bu çalışmanın araştırmacı ekibi şu anda bu değişkenlerin hangilerinin çocukların beyin gelişimlerine en fazla katkıda bulunduğunu incelemektedir.

Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri profesörü Dr. Barry Zuckerman, "Bu çalışmadan önce yürütülen birçok araştırma da, erken çocukluk yıllarında kitap okuma deneyimine maruz kalan çocukların çoğu alanda daha başarılı olduğunu gösterdi. Bu çocukların, daha fazla kelime bilgisine, daha iyi okuma-yazma becerilerine, daha fazla dikkat süresine, daha iyi konsantre olma becerisine sahip oldukları ve okula daha fazla hazır olarak başladıkları görüldü." diyor. Zuckerman ayrıca, yürütülen bazı çalışmaların çocuklara okuma programı sağlayarak ve çocukları bu programın bir parçası yaparak da çocuklarda bu becerilerin geliştirilmesini sağladığını belirtti. Bu okuma programı kapsamında, doktorlar ve hemşireler yaşları 6 ay ile 5 yaş arasında değişen ve sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı olan çocuklara kitaplar dağıttı ve bu çocukların ebeveynlerine çocuklarına okuma-yazma becerileri kazandıracak deneyimler sunmaları konusunda öneriler sundu.

Araştırmalar bu tarz programların yararlı olduğunu gösterse de, Dr. Zuckerman’a göre, davranış değişikliği ölçümlerinden ziyade beynin yapı ve işlevinde değişikliğe sebep olan uygulamaların (Örneğin; Dr. Horowitz-Kraus’un çalışmasında olduğu gibi.) politika haline getirilmesine daha fazla odaklanmak gerekmektedir. Ayrıca Dr. Zuckerman, uygulanan okuma programına devlet ve özel kurumlar tarafından sağlanan fonların halen devam etmesine rağmen, federal fonunun 5 veya 6 sene önce kesildiğini de ekledi.

Yeni programlar ve politikaların uygulanması gerekliliği ile ilgili toplanan destek ve kanıtın yanında, bu araştırma tanılayıcı bir testin geliştirilmesini de sağlayabilir. Örneğin bir doktor eğer çocuğun okuma-yazma becerilerindeki bir problemin erken belirtilerini gözlemlediyse, çocuğun beyninin fonksiyonel manyetik rezonans görüntülemesini (fMRI) isteyebilir. Yapılan bu beyin taraması, bu araştırmada da önemi kanıtlandığı gibi, çocuğun sol beynindeki işlev farklılıklarının tespit edilmesine yardımcı olabilir. Çünkü bu çalışmanın sonuçları, eğer çocuğun sol beyninin işlevlerinde akranlarına göre bir gerilik ya da aksama var ise, çocuğun daha fazla kitap deneyimine maruz kalmaya ihtiyacı olduğunu veya beynin fonsiyonlarındaki aksaklıkların disleksi gibi diğer okuma zorlukları ile ilgili olabileceğini gösterdi.

Dr. Horovitz-Kraus, beyin fonksiyonları daha düşük olan çocukların bunun gelecekte nasıl üstesinden geleceğinin bilinmemesine rağmen, etkilerinin uzun süreceğini düşünüyor. Ona göre, beyin 0 ile 6 yaş arasında çok hızlı bir şekilde gelişir, çevre tarafından daha fazla ve daha zengin uyarana maruz kalmak çocukların gelecekte sahip olacağı sosyal ve akademik becerilerle ilgili sinir hücreleri ve beynin çeşitli bölümleri arasındaki bağları artırır.

Ebeveynlerin çocuklarına kitap okumalarının yararları aslında çocuklarının performanlarının artmasının da ötesindedir. Dr. Zuckerman’a göre, kitap okumak ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte yaptığı eğlenceli bir etkinlik olmasının yanında, aynı zamanda çocukların kendi ebeveynleriyle fiziksel olarak yakın oldukları, ebeveynlerine odaklandıkları ve muhtemelen de en rahat ve sakin oldukları bir aktivitedir.

 
Kaynak: http://kplr11.com/2015/08/05/reading-to-your-kids-will-improve-brain-development-study-shows/
Bu içerik BilimFili.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. BilimFili.com`un belirtmiş olduğu "Kullanım İzinleri"ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.
Kaynak ve İleri Okuma
Etiket

Projelerimizde bize destek olmak ister misiniz?

Dilediğiniz miktarda aylık veya tek seferlik bağış yapabilirsiniz.

Destek Ol

Yorum Yap (0)

Bunlar da İlginizi Çekebilir