Ölüm, “Güzel Ölüm”…

Tıp ve destek aldığı tüm bilim dallarındaki hızlı gelişmeler sayesinde uzayan ortalama insan ömrünün doğal bir sonucu olarak kronik hastalıkların görülme sıklığı da oldukça arttı. Tedavi geliştirilme ..
Görsel Telif:

Tıp ve destek aldığı tüm bilim dallarındaki hızlı gelişmeler sayesinde uzayan ortalama insan ömrünün doğal bir sonucu olarak kronik hastalıkların görülme sıklığı da oldukça arttı.

Tedavi geliştirilme hızını aşan yeni hastalık ortaya çıkma hızı, tam olarak iyileştirilemese de ileri destek sistemleriyle yaşatılabilen bir hasta grubunun hastanelerde daha çok yatak işgal etmesiyle sonuçlandı. Bu gruba son dönem kanser hastaları da eklendiğinde, sağlıklı insanlara göre zamanı daha kestirilebilir bir sona ilerleyen hastaların, kabul edilebilir bir ölüm – güzel ölüm – beklentileri önemli bir bilimsel tartışma konusu olmaya başladı.

Ölümle ilgili akla gelen her şeyin aksini yapmak için eğitilen ve bu yönde uygulamalar yapan hekimlerin konuyla ilgilenmesi tezat gibi görünse de, yaşam tarafında tutamadıkları hastalarını ölümün kucağına bırakırken alınacak önlemler konusunda en yetkin kişiler yine hekimler ve diğer sağlık çalışanları gibi görünüyor.

Günlük hayatımızda ölümcül hastalar için kullandığımız en güçlü iyi niyet kalıplarından biri olan güzel ölüm, artık tıbbi bir terim olarak kabul ediliyor. İşin içine tıp girdiğinde, böylesi soyut bir kavramı sayısallaştırıp, istatistiksel genellemeler yapmak da zorunlu hale geliyor.

Buradan yola çıkarak konuyla ilgili bugüne dek yayınlanmış, güzel ölümü sağlık çalışanı, hasta ve hasta yakını gözüyle inceleyen 36 çalışmanın geriye dönük yeniden değerlendirilmesi ile bu kavramın karşılığı bulunmaya çalışıldı ve sonuçlar Amerikan Geriyatrik Psikiyatri Dergisinin Nisan sayısında yayınlandı.

Güzel ölüm denince akla gelen 11 ölçüt olduğu belirlendi; ölüm süreciyle ilgili istekler, ağrısız ölüm, dini/ruhani istekler, duygusal olarak iyi hissetme, geride yapılmamış bir şey bırakmama, tedavi seçenekleri, saygınlık, aile, yaşam kalitesi, sağlık çalışanlarıyla ilişkiler ve diğerleri.

Bu ölçütlerin güzel ölüm harcındaki oranları hasta-hasta yakını ve hasta-sağlık çalışanı arasında bazı farklılıklar gösterse de her 3 paydaş grubun ilk 3 sırasında ölüm süreciyle ilgili isteklerin karşılanması (%94), ağrı hissetmemek (%81) ve duygusal olarak iyi hissetmek (%64) yer alıyor.

Bilimsel değerlendirme kapsamında bu üç kıstas üzerinde anlaşılmış gibi görünse de günlük hayatta, diğer ölçütler açısından yaşanan farklılıklar sorun kaynağı olabiliyor.

Güzel ölümü, ağrısız ölüm dar kalıbından çıkaran bu derleme sayesinde ortak beklentiler çerçevesinde genel bir yaklaşım oluşturmanın temelleri atıldı. Ancak, tedavilerin bile bireyselleştiği günümüzde ölüm gibi son derece kişisel bir olayın nasıl karşılanacağı konusunda en önemli belirtecin hastanın genel algısı olduğunun altı çizilmeli.

 


Referans:

  • 10.1016/j.jagp.2016.01.135
  • http://www.medscape.com/viewarticle/861530#vp_1

Etiket
  • Projelerimizde bize destek olmak ister misiniz?
  • Dilediğiniz miktarda aylık veya tek seferlik bağış yapabilirsiniz.
  • Destek Ol
Yorum Yap (0 )

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bağış Yap, Destek Ol!
Projelerimizde bize destek olmak isterseniz,
Patreon üzerinden
bütçenizi zorlamayacak şekilde aylık veya tek seferlik bağışta bulunabilirsiniz.
E-Bülten Üyeliği
Duyurulardan e-posta ile
haberdar olmak istiyorum.
Reklam Reklam Ver
Arşiv