Post Author Avatar
Gürkan Akçay
Boğaziçi Üniversitesi - Yazar / Editör
Charles Darwin; erkeklerdeki parlak renkleri dişileri etkilemeye bağlayarak dişi ve erkek arasındaki farklılıklar üzerine yoğunlaşmıştı.

University of Wiskonsin'den bir grup araştırmacı olaya daha farklı bir açıdan bakıyorlar. Araştırmacılar; evrimin cinsiyetler arasında farklılıklar kadar benzerlikler de ortaya çıkardığı hipotezini teste tabi tuttular.

Yaklaşık 1000 kuş türüne bakan araştırmacılar; erkeklerin dişilere kıyasla daha parlak tüylere sahipken, iki cinsiyetin zamanla avcılarından saklanmak ve çevrelerine iyi kamufle olabilmek için neredeyse aynı renklerde ortaklaştığı bulgusuna eriştiler. Doğal seçilim -- göçler, subtropikal alanlarda üreme, yavruyla ilgilenme sırasında--cinsel seçilimkadar etkilidir.

Makale yazarları "Her ne kadar birçok çalışmanın kuşlardaki dikromatizm (çift renklilik) üzerine yoğunlaşmış olsa da, evrimsel değişim; dişi ve erkeklerdeki tüylerde farklıktan ziyade daha çok benzerliğe dayanır" diye yazmışlar.

Araştırmacılar Science Advances 'da yayınlanan çalışmalarının, cinsiyetlerdeki renkli tüylerin cinsel seçilimden kaynaklı olmadığını, ekoloji ve davranışın her iki cinsiyette de renkleşmenin kaynağı olduğunu gösterdiğini söylüyorlar.

Araştırmacılardan Jessica Armenta Amerika ve Avustralya'daki 6 müzeden 977 kuş türü hakkında 4 yıl boyunca veri topladı ve her tür için 3 dişi 3 erkek olmak üzere 6 kuşu inceledi.

Araştırmacılardan Peter Dunn ve Linda Whittingham ise her kuşa parlaklık derecesine ve tonuna bağlı olarak bir renk notu atayarak verileri analiz ettiler. Araştırmacılar tüy rengini doğal ve cinsel seçilimin 10 kriterine bağlı olarak incelediler.

Makalelerinde, araştırmacıların 10 yıldan daha fazla bir süre için her cinse ait tekil analizlere ihtiyaç duyduklarını, ancak bu çalışmanın; her iki cinsin rengini hem doğal hem de cinsel seçilimin indeksleri açısından inceleyen ilk geniş ölçekli araştırma olduğunu yazdılar.

Elde edilen bulguya göre; cinsiyetler renk konusunda daha benzer olduklarında, bu; doğal seçilimin sebeplerinden kaynaklanır. Renk farklılığı arttığında, bu durum daha çok cinsel seçilimden kaynaklanır.

Bulgularının gelecek araştırmaları yeni yönlere sevk edeceğini uman Dunn:

" Tüy renginin özellikle erkeklerde çiftleşme başarısı ile nasıl ilişkili olduğu üzerine yoğunlaşmış oldukça fazla araştırma var. Umuyorum ki çalışmamız; araştırmacıların, rengin her iki cinsiyet için de özellikle av olmama ve yem bulma başarısı gibi hayatta kalma durumunu nasıl etkilediği üzerine daha fazla düşünmelerine sebep olacak" diyor.

Daha fazla bulgu dahilinde bir başka şaşırtıcı olan ise; çok eşli erkek kuşlar dişilerine kıyasla renk konusunda daha soluklar. Örneğin; kırmızı kanatlı erkek karatavuklarda eş sayısı bir düzineye kadar çıkabilir ancak dişilerine göre daha az renklidirler. Dunn'a göre bunun sebebi; bu türün erkeklerinin çok fazla siyah tüye sahip olması.
Makale Referansı: Peter O. Dunn, Jessica K. Armenta, Linda A. Whittingham. Natural and sexual selection act on different axes of variation in avian plumage color. Science Advances, 27 Mar 2015 DOI: 10.1126/sciadv.1400155
Kaynak: University of Wiskonsin, http://www5.uwm.edu/news/2015/03/27/uwm-study-shows-survival-shapes-birds-plumage-as-much-as-need-to-attract-mates/#.VRXjXfmsUYM
Kaynak ve İleri Okuma
Etiket

Projelerimizde bize destek olmak ister misiniz?

Dilediğiniz miktarda aylık veya tek seferlik bağış yapabilirsiniz.

Destek Ol

Yorum Yap (0)

Bunlar da İlginizi Çekebilir