Kaçış Hızı

Eğer Dünya’dan fırlatılan bir nesnenin kinetik enerjisi, büyüklük olarak potansiyel enerjiye eşitse, o zaman sürtünme direncinin yokluğunda, bu nesne Dünya’dan kaçabilir.

Dünya’dan kaçış hızı

 

 

Eğer M = MDünya

 

ve r = rDünya

 

ise vkaçış = m/s


vkaçış =km/saat
vkaçış =mi/saat.

Bu veriler, şu büyüklükte bir yüzey kütleçekimsel ivmeye karşılık gelir:

g = m/s2
g = gDünya.

 

Dizin

Enerji kavramları

Kütleçekim kavramları

 

HiperFizik***** Mekanik

R Nave

Geri Dön


Yörünge Hızı ve Kaçış Hızı

Eğer M2 kütleli bir gezegenden fırlatılan m1 kütleli bir nesnenin kinetik enerjisi, potansiyel enerjinin büyüklüğüne eşitse, sürtünme direncinin olmadığı durumda nesne gezegenden kaçabilir. Kaçış hızı şöyle verilir:

Dairesel bir yörünge için yörünge hızını bulurken, kütleçekimsel kuvveti gereken merkezcil kuvvete eşitleyebiliriz.

Dikkat ederseniz, bu yarıçaptan kaçış hızı ve yörünge hızı şöyle ilişkilidir:

Dizin

Enerji kavramları

Kütleçekim kavramları

 

HiperFizik***** Mekanik

R Nave

Geri Dön