Dizin

Parçacık kavramları

Neden daha yüksek enerji?

Saçılmaya genel bakış

Saçılma kavramları

 

HiperFizik***** Kuantum Fiziği

R Nave

Geri Dön


Neden Daha Yüksek Enerji?

Parçacık hızlandırıcılar için neden hep daha yüksek enerjiler isteniyor? Yanıtlardan biri, onları kırıp dökülen parçalara bakmak için. Ama daha derin bir sebep, özdeki dalga-parçacık ikiliğinde ve herhangi bir çeşit görüntüleme sisteminin erişebileceği çözünürlüğün, görüntüleme için kullanılan dalgaların dalgaboyu mertebesinde olduğu gerçeğinde yatıyor.

Işık mikroskopları, ışığın dalgaboyundan daha küçük ayrıntıları gösteremez. Bu sınırlandırma, bir görüntüleme düzeneğinin nihai çözünürlüğü üzerindeki Rayleigh ölçütü ile bağlantılıdır. Elektron mikroskoplarının çözünürlüğü daha yüksektir çünkü kullanılan elektron dalgasının dalgaboyu daha kısadır. Bu dalgaboylarını hesaplamamızı sağlayan de Broglie bağıntısı, daha yüksek momentumlu (ve böylece daha yüksek enerjili) bir elektronun dalgaboyunun daha kısa olacağını söyler.

Aşırı küçük olan çekirdeksel büyüklük, çok daha yüksek enerjili parçacıkların kullanılmasıyla yapısının ayrıntılarının çözülebileceğine işaret eder. Daha küçük ayrıntıları görüntülemek istedikçe de, daha yüksek enerjili parçacıklara gereksinim olacaktır.

Nihayetinde, daha küçük yapısal ayrıntıların çözülmesi için gereken enerji, bizim yeryüzündeki kapasitemizin ötesinde olacaktır. Bu durum, çok küçüğün aranması ile çok büyüğün aranması arasında yakın bir ortaklığa yol açar; çünkü ancak evrenbilim ve evrenin oluşum süreçlerindeki yüksek enerjiler düşünülerek, çok küçük hakkında bilgi edinebiliriz.

Dizin

Parçacık kavramları

Temel parçacık arayışı

 

HiperFizik***** Kuantum Fiziği

R Nave

Geri Dön


Parçacıklar ile Evrenbilim Arasındaki Bağlantı

Çok küçüğün aranışı, çok yüksek enerjiler gerektirir. Elektrozayıf Birleşim için gereken keşifler, şu anki parçacık hızlandırıcıları neslinde erişilebilir olan enerjilerin üst ucuna yakındı. Büyük Birleşimi ortaya koymak, dünya üzerindeki lanoratuvarların uygulanabilir sınırlarının ötesindedir. Bu da, dört temel kuvveti birleştirme girişimlerine ışık tutabilecek kadar enerjisi olabilecek, dışarıdaki bir gökfiziksel görüngüye bakmaya, parçacık fizikçilerini zorlamaktadır.

Büyük Patlama modeli gibi evrenbilimsel modelleri formüle etmede çağdaş çabalar, 3 K kozmik arka alan ışınımı gibi kanıtlarla kamçılanmıştır. Fakat maddenin Dünya’daki maddeden çok farklı bir durumda olacağı çok sıcak, yüksek enerjili bir evren modellerken, evrenbilimciler yüksek enerjili hızlandırıcılardaki parçacık fizikçilerinin sonuçlarından yararlanmayı gerekli bulur. Çok büyüğün ve çok küçüğün araştırmacıları, işbirliği içinde bir araya gelmiştir; maddenin kökeninin ve temel yapısının incelenmesinin pek çok ortak yanı vardır.

Dizin

Parçacık kavramları

Temel parçacık arayışı

 

HiperFizik***** Kuantum Fiziği

R Nave

Geri Dön