Yüksek Enerji Fiziğinde Kullanılan İvmelendirme Cihazları

Başlıca hızlandırıcı tesisleri, parçacıklara enerji sağlamak için çeşitli tiplerde cihazlardan yararlanır. Kullanılan donanım tiplerinden bazıları şunlardır:

  • Cockroft-Walton hızlandırıcıları: Yüksek DC gerilim cihazı olup, bir gerilim bölücü tarafından yaratılan gerilim adımları yoluyla iyonları ivmelendirir.
  • van de Graaf hızlandırıcıları: Yük, yalıtıcı bir kuşak tarafından bir iletkene aktarılır. Yük biriktirme sonucunda iletken gerilim sağlar.
  • Siklotronlar: Yarım dairesel manyetik alan bölgeleri arasındaki boşluğun ötesine yüklü parçacıkları yinelemeli şekilde ivmelendiren, salınan bir elektrik alan.
  • Sinkro-siklotronlar: Görelilikcil etkilerin izini sürebilmek için değişken frekanslı ivmelendirme gerilimleri olan siklotronlar.
  • Betatronlar: İvmelendirmenin manyetik akış artışı ile sağlandığı dairesel geometrili elektron hızlandırıcılar.
  • Sinkrotronlar: Büyük halka hızlandırıcılar olup, parçacıklar yarıçapı sabit bir boşaltılmış tüpte ilerler. Sabit yarıçapı korumak için eşzamanlı manyetik alan artışlı radyo frekans uygulanmasıyla ivmelendirir.
  • Çizgisel (lineer) Hızlandırıcılar: Radyo frekans ivmelendirme hücrelerinin çizgisel bir dizisi.

Dizin

Parçacık kavramları

Temel parçacıkların aranması

 

HiperFizik***** Kuantum Fiziği

R Nave

Geri Dön