Evreni Kavrayışımızda Devrimler Yaratan 20 Fizikçi

Fiziğin ne olduğunu muhtemelen biliyorsunuzdur ama yine de basitçe tanımlayarak başlayalım. Fizik, düşen elmalardan, gezegenlerin ve yıldızların hareketine, atomaltı parçacıkların davranışlarına kadar..
Görsel Telif:

Fiziğin ne olduğunu muhtemelen biliyorsunuzdur ama yine de basitçe tanımlayarak başlayalım. Fizik, düşen elmalardan, gezegenlerin ve yıldızların hareketine, atomaltı parçacıkların davranışlarına kadar Dünya’da ve evrendeki olaylar ve olgular üzerine çalışan bilim dalıdır.

Evrenin ulaşılabilen en ücra noktasında fizik vardır. Gökadaların merkezine yerleşmiş süper kütleli kara deliklerde ve Dünya’da yaşamı ortaya çıkaran en küçük temel yapı taşlarındadır fizik. Etrafımızdaki boş gibi görünen alanda da fizik vardır. Fizik, her yerdedir.

Bir fizikçi geliyor ve bizim evrene ve evren içindeki her şeye dair algımızda değişiklikler yaratıyor. İşte, teorileri, fikirleri, hipotezleri ve keşifleriyle evrene dair kavrayışımızda devrimler yaratan 20 fizikçi:

[miptheme_spacer height=”10″]

1.Galileo Galilei

Galileo Galilei’nin (1564-1642) fizikteki başarılarından en bilindik olanı hareket halindeki cisimlerin alanı üzerinde çalışmasıdır. 1630’lu yıllarda, Galileo serbest düşüş halindeki bütün cisimlerin aynı sabit ivmeye sahip olduğunu göstermiştir.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-galileo-bilimfilicom[miptheme_spacer height=”10″]

2.Isaac Newton

Galileo’nin hareket halindeki nesneler üzerine çalışmasını temel alan Isaac Newton (1643-1727); hareketin üç yasasının yanı sıra 1687’de Evrensel Kütleçekim Kanunu’nu saptamıştır.

Newton’ın devrim niteliğindeki fikirlerinden birisi de gökyüzündeki nesnelerin hareketinin, yeryüzündeki nesnelerin hareketiyle aynı fiziksel yasa setine tabi olduğunu ortaya koymasıdır.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-isaac-newton-bilimfilicom[miptheme_spacer height=”10″]

3.Michael Faraday

Michael Faraday (1791-1867), manyetizma ve elektrik üzerine çalışmalarıyla bilinir. Faraday, 1831 yılında elektromanyetik indüksiyonu keşfetmiş ve 1839 yılında, elektrik ve manyetizma arasında bir temel bir ilişki olduğunu ileri sürmüştür.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-michael-faraday-bilimfilicom[miptheme_spacer height=”10″]

4.James Clerk Maxwell

1864 yılında, James Clerk Maxwell (1831-1879); elektrik, manyetizma ve ışığın aynı fenomenin, elektromanyetik alanın, tezahürü olduğunu gösteren elektromanyetizma teorisini yayınlamıştır.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-clerk-maxwell-bilimfilicom[miptheme_spacer height=”10″]

5.Wilhelm Röntgen

1895 yılında, Wilhelm Röntgen (1845-1923), belli bir dalgaboyundaki elektromanyetik ışımayı (bugün X-ışınları olarak bildiğimiz ışınları) saptayan ve üreten ilk fizikçi olmuştur.

 

evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-w-rontgen-bilimfilicom[miptheme_spacer height=”10″]

6.Marie Curie

1896 yılında, Marie Curie (1867-1934), –X-ışınlarının özelliklerinin araştırılmasıyla bulunan– radyoaktivitenin keşfine yardımda bulunmuş ve izotopların izolasyonu için teknikler geliştirmiştir. Marie Curie ve eşi Pierre Curie radyoaktif radyum ve polonyum elementlerini keşfetmiştir.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-marie-curie-bilimfilicom[miptheme_spacer height=”10″]

7.J. J. Thomson

1897 yılında, J. J. Thomson (1856-1940), elektronu keşfetmiştir. Ve elektron, keşfedilen ilk atom altı parçacıktır.

evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-thomson-bilimfilicom[miptheme_spacer height=”10″]

8.Max Planck

Max Planck (1858-1947), kuantum mekaniğinin babasıdır. Planck, 1900 yılında, ışık tarafından yayılan ayrık enerji  grupları olan kuanta (miktar, nicem) kavramını ileri sürmüştür. Ayrıca, kuantum mekaniğin merkezi olan Planck sabitinin değerini belirlemiştir.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-max-planck-bilimfilicom[miptheme_spacer height=”10″]

9.Albert Einstein

1905 yılında, Albert Einstein (1879-1955), ışık hızının daima sabit olduğunu ve ışık hızında, zamanın durduğunu ve kütlenin sonsuz olduğunu belirten Özel Görelilik makalesini yayınlamıştır.

1916 yılında, Einstein; kütleçekiminin uzay ve zaman bükülmesinin bir sonucu olduğunu belirten uzay, zaman ve kütle çekimi doğasının temel teorisi Genel Görelilik Teorisi’ni yayımlamıştır.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-einstein-bilimfilicom[miptheme_spacer height=”10″]

10.Ernest Rutherford

1911 yılında, Ernest Rutherford (1871-1937); atomların çekirdeklerinin, atom kütlesinin büyük bir bölümünü barındırdığını göstermiştir. 1920 yılında, Rutherford, protonu keşfetmiştir.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-ernest-rutherford-bilimfilicom[miptheme_spacer height=”10″]

11.Neils Bohr

1913 yılında, Neils Bohr (1885-1962); atomik yapı teorisini formüle etmiştir. Bohr, bir atomun; merkezinde çekirdek ve etrafında dolanan elektron yapısında olduğunu ortaya koymuştur. Bohr, aynı zamanda da kuantum mekaniğinin doğumunda önemli bir rol sahibi olmuştur.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-niels-bohr-bilimfilicom[miptheme_spacer height=”10″]

12.Wolfgang Pauli

Wolfgang Pauli (1900-1958), spin teorisi ve kuantum teorisi üzerine çalışmalarıyla bilinir. Bunun yanı sıra 1925 yılında yıldızların ve bulutsuların özelliklerini kavramada kilit öneme sahip olan Pauli Dışarlama İlkesi‘ni keşfetmesiyle ünlüdür.

Ayrıca Pauli, 1931 yılında, evren boyunca ışık hızında geçiş yapan zayıf etkileşim parçacıkları olan nötrinoların var olduğunu ileri sürmüştür.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-pauli-bilimfilicom[miptheme_spacer height=”10″]

13.Erwin Schrödinger

1926 yılında, Erwin Schrödinger (1887-1961), dalga mekaniğini tanımlayan kuantum fiziğinin merkez denklemi olan Schrödinger Denklemi‘ni ortaya atmıştır. 1935 yılında, tarihin en ünlü deneylerinden birisi olan ‘Schrödinger’in Kedisi’ deneyini tanımlamıştır.

‘Schrödinger’in Kedisi’ deneyi, kutuya sıkışmış bir kedinin canlı ve ölü olma ihtimalinin %50-%50 olduğunu ileri sürer. Schrödinger, siz bundan emin olana kadar, kedinin hem ölü hem de canlı (süperpozisyon hali) olduğu sonucuna varmıştır.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-schrodinger-bilimfilicom[miptheme_spacer height=”10″]

14.Paul Dirac

1928 yılında, Paul Dirac (1902-1984); eşit ancak zıt elektrik yükleriyle yüklü parçacıklar olan anti-maddenin (pozitron ya da antielektron) gibi varlığını ileri sürmüştür.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-dirac-bilimfilicom[miptheme_spacer height=”10″]

15.Werner Heisenberg

Werner Heisenberg (1901-1976), 1927 yılında ileri sürdüğü, kuantum mekaniğindeki deneysel ölçümlerin tutarlılığında temel sınırlılıkların olduğunu ortaya koyan Belirsizlik İlkesi‘yle bilinir.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-heisenberg-bilimfilicom[miptheme_spacer height=”10″]

16.Enrico Fermi

Enrico Fermi (1901-1954), Manhattan projesinin bir parçası olan ilk nükleer reaktör üzerine çalışmalarıyla bilinir. Fermi, aynı zamanda da, nükleer ve parçacık fiziğinin yanı sıra kuantum teorisine önemli katkılar sağlamıştır.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-fermi-bilimfilicom[miptheme_spacer height=”10″]

17.J. Robert Oppenheimer

J. Robert Oppenheimer (1904-1967), Manhattan Projesi kapsamında ilk atom bombasının üretimine yön vermesiyle bilinir.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-oppenheimer-bilimfilicom[miptheme_spacer height=”10″]

18.Richard Feynman

Richard Feynman (1918-1988), evreni daha iyi kavrama arayışında, kuantum mekaniği ve özel göreliliği harmanlayan kuantum elektrodinamiği teorisine katkılarıyla bilinir.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-feyman-bilimfilicom[miptheme_spacer height=”10″]

19.Murray Gell-Mann

1961 yılında, Murray Gell-Mann (Doğum:1929), atomaltı parçacıklarının sınıflandırılmasında sekiz parçalı bir yolu ileri sürmüştür ve 1964 yılında, proton, nötron ve diğer hadronların aslında daha küçük parçacıklar olan kuarklardan oluştuğunu söyleyen kuark hipotezini tanımlamıştır.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-mann-bilimfilicom[miptheme_spacer height=”10″]

20.Vera Rubin

Vera Rubin (Doğum:1928) aslında bir gökbilimcidir. Gökada dönüşleri üzerine çalışmaları, evrenin %84 gibi büyük bir çoğunluğunun karanlık maddenin görünmez parçacıklarından oluştuğuna dair ilk geçerli delili sağlamıştır. Bu parçacıklara dair arayış, parçacık fiziği ve gökfizik alanlarında devrim yaratmıştır.
evreni-kavrayisimizda-devrimler-yaratan-20-fizikci-vera-bilimfilicom


Kaynak:
Business Insider. “20 physicists who revolutionized our understanding of the world.” http://www.businessinsider.com/20-physicists-revolutionized-understanding-world-2016-9/


Bu içerik BilimFili.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. BilimFili.com`un belirtmiş olduğu “Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.

Etiket
  • Projelerimizde bize destek olmak ister misiniz?
  • Dilediğiniz miktarda aylık veya tek seferlik bağış yapabilirsiniz.
  • Destek Ol
Yorum Yap (0 )

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bağış Yap, Destek Ol!
Projelerimizde bize destek olmak isterseniz,
Patreon üzerinden
bütçenizi zorlamayacak şekilde aylık veya tek seferlik bağışta bulunabilirsiniz.
E-Bülten Üyeliği
Duyurulardan e-posta ile
haberdar olmak istiyorum.
Reklam Reklam Ver
Arşiv